Người Sài Gòn sinh con ít nhất cả nước

Người Sài Gòn sinh con ít nhất cả nước
(GDVN) - “Chúng ta là thành phố sinh con ít nhất cả nước. Chúng tôi mong các đại biểu Hội đồng nhân dân lưu ý, mục tiêu nâng từ 1,46 của 9 năm qua lên gần 2 cháu..."