Đảng viên thế nào sẽ bị thanh lọc?

Đảng viên thế nào sẽ bị thanh lọc?
(GDVN) - Nhiệm kỳ qua, Đảng đã khai trừ vị từng là Ủy viên bộ chính trị (ông Đinh La Thăng), Phó Giáo sư Nguyễn Trọng Phúc tin việc sàng lọc nhất định sẽ được làm mạnh.

Các Bộ ở Trung ương có sáp nhập không?

Các Bộ ở Trung ương có sáp nhập không?
(GDVN) - Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Trọng Phúc cho rằng, tốt nhất là phải thống nhất từ trên Trung ương xuống chứ không chỉ hướng dẫn thống nhất ở cấp Tỉnh.