Năm 2015, thầy Nam về trường dạy môn gì?

Năm 2015, thầy Nam về trường dạy môn gì?
(GDVN) - Theo quyết định chuyển trường của thầy giáo Nguyễn Hoài Nam, do ông Đoàn Việt Hùng ký có xét đề nghị của Phòng Nội vụ, vậy thầy Nam dạy môn gì ở Nam Đồng?