Cần bỏ ngay xếp loại “hạnh kiểm yếu”

Cần bỏ ngay xếp loại “hạnh kiểm yếu”
GDVN- 3 từ “Hạnh kiểm yếu” lạnh lùng như một bản án suốt đời mà hệ luỵ của nó đối với học sinh không thể đong đếm và lường hết được mọi chuyện đáng tiếc có thể xảy ra.

Hà Nội vẫn thi môn thứ 4 là bảo thủ

Hà Nội vẫn thi môn thứ 4 là bảo thủ
(GDVN) - Là học sinh trong cùng một quốc gia, học 1 sách giáo khoa, đều vào lớp 10 mà có em chỉ thi 2 môn, nhưng có em phải thi 4 môn, vậy hỏi có công bằng hay không?