Những điều kỳ lạ ở Đại học Ngoại ngữ - Tin học Thành phố Hồ Chí Minh (HUFLIT)

11/12/2019 06:32
Phương Linh
(GDVN) - Các thông tin đề cập đến việc một số điều kỳ lạ ở Hội đồng quản trị của Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học Thành phố Hồ Chí Minh (HUFLIT).

Ngày 9/12/2019, một người dân vừa cung cấp đến cho Báo điện tử Giáo dục Việt Nam biết một số thông tin kỳ lạ có liên quan đến Hội đồng quản trị của Trường HUFLIT Thành phố Hồ Chí Minh.

Cụ thể, thông tin này nêu lên hai vấn đề, bao gồm:

Căn cứ vào quyết định 7119/QĐ-UBND, do Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ký ngày 30/12/2015, Hội đồng quản trị của HUFLIT bao gồm 8 thành viên.

Tới ngày 4/5/2019, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh – ông Lê Thanh Liêm ký quyết định 1675/UBND-VX, không công nhận 2 thành viên của Hội đồng quản trị nhà trường.

Những điều kỳ lạ ở Đại học Ngoại ngữ - Tin học Thành phố Hồ Chí Minh (HUFLIT) ảnh 1
Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học Thành phố Hồ Chí Minh ở đường Sư Vạn Hạnh, quận 10 (ảnh: P.L)

Như vậy, cho tới nay, Hội đồng quản trị của nhà trường chỉ bao gồm 6 thành viên, là không đúng với điều lệ trường đại học, được ban hành kèm theo quyết định 70/2014/QĐ-TTg, ngày 10/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ ký.

Điểm 2 của điều 21 của điều lệ trường đại học ghi rõ, Hội đồng quản trị của trường đại học phải ít nhất là 7 thành viên, có số thành viên là số lẻ.

Tại Nghị quyết số 05, được Chủ tịch Hội đồng quản trị của HUFLIT – ông Huỳnh Thế Cuộc  ký ngày 12/3/2019, từ phiên họp cùng ngày, các thành viên Hội đồng quản trị nhất trí bầu bổ sung ông Lưu Đức Hiển giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Tới ngày 27/11/2019, Chủ tịch Hội đồng quản trị ký tiếp nghị quyết 47, từ kết quả của phiên họp ngày 12/11, Hội đồng quản trị nhà trường nhất trí tăng mức phụ cấp đối với ông Lưu Đức Hiển.

Thế nhưng, điều này cũng trái với điểm 2c, điều 9 của Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học HUFLIT, được Chủ tịch Hội đồng quản trị - ông Huỳnh Thế Cuộc ký ban hành kèm theo quyết định 06 vào ngày 12/3/2019. Tại đây nêu rõ, trường chỉ có duy nhất một Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Chiều ngày 10/12/2019, trao đổi với phóng viên Báo điện tử Giáo dục Việt Nam, một lãnh đạo nhà trường đề nghị giấu tên cho biết, nguồn thông tin người dân cung cấp về báo là đúng.

Theo đây, lúc trước đúng là HUFLIT chỉ có một Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị. Tuy nhiên, mới đây, Hội đồng quản trị lại có nghị quyết bầu ra thêm một Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị nữa.

Nguồn tin trên cũng nói, mình không rõ người mới giữ chức vụ này đã làm việc chưa, nhưng Hội đồng quản trị mới có thêm chế độ bồi dưỡng dành cho người này.

Đại diện lãnh đạo Trường HUFLIT cũng thừa nhận, điều này là không đúng với Quy chế tổ chức và hoạt động của nhà trường.

Về số thành viên trong Hội đồng quản trị của HUFLIT, nguồn tin nói, trong đề án ban đầu là 9 người, nhưng thực tế chỉ có 8 thành viên.

Giờ mất đi 2 người, thì chỉ còn 6 người, cũng không đúng với các quy định của Nhà nước. Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cũng có yêu cầu trường kiện toàn thành viên Hội đồng quản trị, nhưng trường bận quá.

Phương Linh