Ông Mai Chí Thọ: Đại tướng đầu tiên của lực lượng Công an Nhân dân

15/07/2022 10:01
Theo TTXVN
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Hơn 70 năm tham gia cách mạng, bằng trí tuệ và bản lĩnh, Đại tướng Mai Chí Thọ đã có những đóng góp xuất sắc vào sự phát triển của lực lượng Công an...

Hôm nay kỷ niệm 100 năm ngày sinh Đại tướng Mai Chí Thọ (15/7/1922 - 15/7/2022).

Ông là vị tướng đầu tiên của lực lượng Công an Nhân dân được phong hàm Đại tướng.

Hơn 70 năm tham gia cách mạng, bằng trí tuệ và bản lĩnh của mình, ông đã có những đóng góp xuất sắc vào sự phát triển của lực lượng Công an nói riêng và sự nghiệp cách mạng của dân tộc nói chung.

Ông Mai Chí Thọ: Đại tướng đầu tiên của lực lượng Công an Nhân dân ảnh 1
Theo TTXVN