PVN luôn nỗ lực vượt qua mọi khó khăn

PVN luôn nỗ lực vượt qua mọi khó khăn
(GDVN) - Petrovietnam luôn cam kết đồng hành với tất cả các nhà thầu, các đối tác để vượt qua những khó khăn, thử thách, hoàn thành nhiệm vụ đặt ra...