Cả nước nên học tập Thanh Hóa

Cả nước nên học tập Thanh Hóa
(GDVN) - Các Đại biểu Quốc hội đã đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết trong việc phát huy tính tự quản, tính dân chủ trực tiếp của cộng đồng dân cư sau khi sáp nhập thôn.

Ngân sách đâu đến nỗi khó khăn đến thế!

Ngân sách đâu đến nỗi khó khăn đến thế!
(GDVN) - Một Đại biểu Quốc hội được coi là thẳng thắn, cương trực, cho biết ông sẽ phản đối đề xuất này và sử dụng quyền của mình để lên tiếng đúng lúc, đúng chỗ.

Sẽ có tỉnh không còn Sở Giáo dục

Sẽ có tỉnh không còn Sở Giáo dục
(GDVN) - Đó là quy định mới trong dự thảo nghị định quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đang chuẩn bị đưa ra lấy ý kiến.