Thầy đã dạy tôi như thế!

Thầy đã dạy tôi như thế!
(GDVN) - Cái tát của Thầy trong cơn nóng giận cực điểm đã có tác dụng giáo dục, nâng tôi đứng dậy trong cuộc sống sau này.