Phát huy vai trò to lớn của nhân dân trong phòng chống tham nhũng, lãng phí

23/12/2020 08:43
Theo Dangcongsan.vn
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng đề nghị mỗi cán bộ Mặt trận phải tiên phong về nhận thức, gương mẫu trong hành động; năng động, sáng tạo, biết lắng nghe...

Sáng 22/12, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Hội nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ ba, khóa IX theo hình thức trực tuyến.

Hội nghị nhằm thảo luận, cho ý kiến vào dự thảo Báo cáo kết quả công tác Mặt trận năm 2020, chương trình phối hợp và thống nhất hành động năm 2021; xin ý kiến vào các Tờ trình về nhân sự Ủy ban Trung ương, Đoàn Chủ tịch, tổ chức thành viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, một số dự thảo báo cáo chuyên đề và khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2020.

Phát huy vai trò to lớn của nhân dân trong phòng chống tham nhũng, lãng phí ảnh 1

Các đồng chí chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí: Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Phạm Thế Duyệt, nguyên Ủy viên Thường vụ Thường trực Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Lê Minh Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Chánh văn phòng Trung ương; Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; các cụ, các vị, các đồng chí trong Đoàn Chủ tịch và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, các Ban xây dựng Đảng; lãnh đạo Thường trực tỉnh, thành ủy cùng hơn 1.500 đại biểu của điểm cầu Mặt trận Trung ương tại Thủ đô Hà Nội và 63 điểm cầu của Mặt trận 63 tỉnh, thành phố trong cả nước.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, năm 2021 sẽ diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; cả nước vừa phòng chống dịch COVID-19, vừa phát triển kinh tế - xã hội và chăm lo tốt hơn đời sống của nhân dân, nhất là nhân dân các tỉnh bị thiên tai, lũ quét, sạt lở đất.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đề nghị, trong quá trình xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện, Mặt trận các cấp quán triệt sâu sắc để thực hiện các nội dung trong bài diễn văn quan trọng của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tại Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Đồng thời, nắm chắc và thực hiện đầy đủ Kết luận 160 ngày 15/01/2020 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội; Kết luận 74 ngày 22/5/2020 về việc thực hiện chủ trương thí điểm Trưởng Ban Dân vận đồng thời là Chủ tịch Mặt trận; Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi năm 2020, quy định giám sát, phản biện của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tại Điều 6 của Luật.

Tại Hội nghị, các đại biểu tại điểm cầu Mặt trận Trung ương và các điểm cầu của Mặt trận 63 tỉnh, thành phố trong cả nước đã phát biểu làm rõ những kết quả đạt được, những hạn chế cần khắc phục và đề xuất các phương hướng hoạt động của Mặt trận trong thời gian tới.

Các đại biểu nhấn mạnh, trong gian khó càng thấy rõ được vai trò của Mặt trận các cấp trong tập hợp, đoàn kết nhân dân, tạo sự đồng thuận, lấy nhân dân làm trung tâm để chăm lo và vượt qua khó khăn…

Phát huy vai trò to lớn của nhân dân trong phòng chống tham nhũng, lãng phí ảnh 2

Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư phát biểu tại Hội nghị.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng khẳng định sự ghi nhận, chúc mừng những thành tích mà Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đạt được trong năm 2020.

Đồng chí nhấn mạnh, có thể thấy rằng, năm 2020, Mặt trận các cấp đã có bước đổi mới nội dung và phương thức hoạt động; chủ động, sáng tạo hơn, nỗ lực phấn đấu, quyết tâm cao; hoạt động có trọng tâm, trọng điểm, đúng với chức năng, nhiệm vụ của mình, đạt nhiều kết quả quan trọng.

Thành tích của công tác Mặt trận các cấp năm qua đã góp phần tích cực vào việc củng cố và tăng cường khối đại đoàn kết các dân tộc vì mục tiêu "dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh".

Nhấn mạnh thời gian tới tình hình quốc tế, khu vực có nhiều diễn biến khó lường, năm 2021 cũng là năm có nhiều sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng cho rằng, bối cảnh đó đòi hỏi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta cần ra sức phấn đấu, đoàn kết, thống nhất, chung sức, chung lòng, tận dụng mọi thời cơ, thuận lợi, vượt qua khó khăn, thách thức, tiếp tục đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững.

Cơ bản tán thành với các nhiệm vụ, giải pháp và chương trình trọng tâm của Mặt trận năm 2021 nêu trong Báo cáo và các ý kiến phát biểu tại Hội nghị, Thường trực Ban Bí thư đề nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Mặt trận Tổ quốc các cấp quan tâm thực hiện tốt một số nội dung, trong đó có việc triển khai, tổ chức tốt việc nghiên cứu, học tập, quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội Đảng XIII; trên cơ sở đó tập trung xây dựng, triển khai thực hiện chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng bảo đảm thiết thực, hiệu quả.

“Với vai trò là tổ chức liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện của các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội và các cá nhân tiêu biểu…, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cần chủ động, tích cực nhiều hơn nữa trong việc vận động các tầng lớp nhân dân, dân tộc, tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài phát huy lòng yêu nước, đoàn kết, chung sức, đồng lòng, đóng góp trí tuệ và tài năng cho công cuộc xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, phồn vinh, cường thịnh”, đồng chí Trần Quốc Vượng gợi mở.

Nhắc tới vị trí là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân, đồng chí Trần Quốc Vượng đề nghị Mặt trận Tổ quốc cần có kế hoạch cụ thể, tham gia cùng các cấp, các ngành tổ chức thắng lợi cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026, bảo đảm dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự ngày bầu cử là ngày hội của toàn dân.

Thực hiện tốt vai trò, nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong việc tổ chức hiệp thương lựa chọn, giới thiệu người thực sự đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, kiên quyết loại bỏ những người không đủ tiêu chuẩn.

Cùng với nhiệm vụ đẩy mạnh tuyên truyền, vận động toàn dân chủ động, tích cực phòng, chống dịch COVID-19, phát triển kinh tế - xã hội đất nước, Thường trực Ban Bí thư đề nghị Mặt trận Tổ quốc các cấp cần nâng cao chất lượng các phong trào, cuộc vận động do Mặt trận phát động, chăm lo tốt hơn cho người nghèo vùng bị thiên tai, vùng sâu, vùng xa và người yếu thế trong xã hội.

Phát huy vai trò to lớn của nhân dân trong phòng chống tham nhũng, lãng phí ảnh 3

Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư trao đổi với các đại biểu.

Đồng thời Mặt trận Tổ quốc tiếp tục thực hiện tốt vai trò chủ trì, phối hợp giữa các tổ chức thành viên trong việc thực hiện giám sát và phản biện xã hội.

Tích cực, chủ động hơn trong tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, tăng cường đồng thuận xã hội; phát huy vai trò to lớn của nhân dân trong tham gia phòng, chống tham nhũng, lãng phí; kiên quyết đấu tranh với các quan điểm sai trái, phản động, cơ hội chính trị phá hoại, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Nâng cao hơn nữa chất lượng việc tập hợp ý kiến nhân dân phản ánh với Đảng, Nhà nước. Chủ động phối hợp với các cấp, các ngành giải quyết có hiệu quả những vấn đề bức xúc ngay tại cơ sở, bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân.

Đồng chí Trần Quốc Vượng nhấn mạnh: Mặt trận Tổ quốc các cấp cần chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ.

Mỗi cán bộ Mặt trận phải tiên phong về nhận thức, gương mẫu trong hành động; năng động, sáng tạo, biết lắng nghe ý kiến của nhân dân, có bản lĩnh, dám chịu trách nhiệm trước nhân dân; tổ chức các hoạt động hướng mạnh về cơ sở, tập trung vào những nội dung trọng tâm, trọng điểm, góp phần tích cực vào việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh ở mỗi địa phương.

Các ban công tác Mặt trận ở khu dân cư phải là lực lượng nòng cốt trong vận động nhân dân, là cầu nối bền chặt giữa nhân dân với cấp ủy, chính quyền cơ sở…

Theo Dangcongsan.vn