Đồng Nai có Chủ tịch tỉnh mới

Đồng Nai có Chủ tịch tỉnh mới
(GDVN) - Ông Cao Tiến Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Long Thành được phê chuẩn làm Chủ tịch tỉnh Đồng Nai.