Phó giám đốc Sở GD Đồng Nai: Giao cho trường tự tuyển dụng giáo viên là phù hợp

17/03/2022 06:32
Việt Dũng
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai, ông Võ Ngọc Thạch cho rằng, giao việc tuyển dụng giáo viên về cho các trường trung học phổ thông là phù hợp.

Vào các ngày 8/2 và 24/2, 5/3/2022, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai đã thông báo công khai danh sách 18 trường trung học phổ thông, trường trung học cơ sở - trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Đồng Nai được phép tự tuyển dụng giáo viên theo kế hoạch từ trước của từng nhà trường, thay vì Sở trực tiếp tuyển dụng như những năm trước đây.

Việc tuyển dụng sẽ được thực hiện theo 2 vòng, trong đó giáo viên sẽ thi thực hành giảng dạy trong vòng 45 phút ở vòng 2.

Đối với nhân viên sẽ thi phỏng vấn trong vòng 30 phút ở vòng 2. Trước khi thi phỏng vấn, thí sinh có không quá 15 phút để chuẩn bị.

Ông Võ Ngọc Thạch - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai (ảnh: NVCC) ảnh 1

Ông Võ Ngọc Thạch - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai (ảnh: NVCC)

Trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, ông Võ Ngọc Thạch – Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai, việc giao cho các trường trung học phổ thông, trung học cơ sở - trung học phổ thông tự tuyển dụng giáo viên cho đơn vị của mình là căn cứ vào Nghị định 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

Trong đó, điều 7 của Nghị định này quy định rõ: "Đối với đơn vị sự nghiệp công lập bảo đảm chi thường xuyên, chi đầu tư và đơn vị sự nghiệp công lập bảo đảm chi thường xuyên thì người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện việc tuyển dụng viên chức.

Đối với đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên, đơn vị sự nghiệp công lập do Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên thì cơ quan có thẩm quyền quản lý đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện việc tuyển dụng viên chức, hoặc phân cấp cho người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện".

Ngoài ra, việc tự tuyển dụng viên chức cho các trường còn căn cứ vào Quyết định 53/2021/QĐ-UBND ngày 26/11/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.


Theo tôi nên phân quyền cho hiệu trưởng chủ động tuyển dụng/sa thải giáo viên

Ở điều 3 (Thẩm quyền tuyển dụng viên chức) trong quyết định này có ghi rõ: Thủ trưởng đơn vị xây dựng kế hoạch tuyển dụng gửi cơ quan có thẩm quyền quản lý đơn vị sự nghiệp công lập theo phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

Căn cứ vào Kế hoạch tuyển dụng đã được phê duyệt, Thủ trưởng đơn vị thực hiện công tác tuyển dụng, gửi kết quả tuyển dụng về cơ quan có thẩm quyền quản lý đơn vị để xem xét, công nhận kết quả.

Trường hợp đơn vị không đảm bảo các điều kiện để thực hiện công tác tuyển dụng theo quy định, Thủ trưởng đơn vị có văn bản báo cáo đề xuất cơ quan có thẩm quyền quản lý đơn vị xem xét, hỗ trợ để thực hiện nhiệm vụ. Cơ quan có thẩm quyền quản lý đơn vị có trách nhiệm hướng dẫn, hỗ trợ đơn vị thực hiện công tác tuyển dụng theo quy định.

Theo ông Võ Ngọc Thạch, đúng lý ra là các trường trung học phổ thông trong tỉnh đã thực hiện quyết định 53/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai từ năm 2021, nhưng do dịch Covid-19 kéo dài, nên đến nay, các trường mới triển khai.

Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai nhấn mạnh rằng, đã giao quyền tự chủ mọi vấn đề cho nhà trường thì việc tuyển dụng giáo viên giao cho họ là phù hợp.

Hơn nữa, lãnh đạo các trường chịu trách nhiệm về chất lượng giáo dục trong nhà trường, cho nên việc tuyển dụng đội ngũ càng chất lượng sẽ càng thuận lợi cho việc thực hiện nhiệm vụ.

Ông Võ Ngọc Thạch khẳng định: “Tất nhiên, tính minh bạch, khách quan, đúng quy định trong tuyển dụng luôn phải đặt lên hàng đầu cho dù bất kể đơn vị nào phụ trách”.

Việt Dũng