Quan hệ Việt - Trung hiện đang ở mức nào?

Quan hệ Việt - Trung hiện đang ở mức nào?
(GDVN) - Việt Nam luôn ưu tiên thông qua các biện pháp hòa bình để cùng Trung Quốc giải quyết tranh chấp, bất đồng tại Biển, nhưng phải dựa trên luật pháp quốc tế.