Quảng Ninh xếp hạng 3 trong bảng xếp hạng ICT Index 2022

23/09/2023 06:55
Phạm Linh
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Quảng Ninh xếp hạng 3 trong bảng xếp hạng Chỉ số sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông Việt Nam (ICT Index) 2022.

Theo báo cáo Chỉ số sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông Việt Nam (ICT Index) 2022 vừa được công bố tại Hội thảo Hợp tác phát triển Công nghệ thông tin - Truyền thông lần thứ 24 (năm 2023), Quảng Ninh xếp hạng 3 trong bảng xếp hạng Chỉ số sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông Việt Nam (ICT Index) 2022.

Theo bảng xếp hạng ICT Index năm 2022, Quảng Ninh đạt 0,6706 điểm, xếp hạng 3, giữ vững thứ hạng so với năm 2020 (năm 2021 không tổ chức đánh giá, xếp hạng). Đà Nẵng dẫn đầu bảng xếp hạng; đứng ở vị trí thứ 2 là Cần Thơ.

Quảng Ninh cũng là tỉnh dẫn đầu về Chỉ số ICT Index khu vực phía Bắc. Trong đó, các chỉ số thành phần của Quảng Ninh gồm: Chỉ số Hạ tầng kỹ thuật đạt 0,70 điểm (xếp hạng 5); chỉ số Hạ tầng nhân lực đạt 0,56 điểm (xếp hạng 7); chỉ số Ứng dụng Công nghệ thông tin đạt 0,75 điểm (xếp hạng 2).

Quảng Ninh xếp hạng 3 trong bảng xếp hạng Chỉ số sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông Việt Nam (ICT Index) 2022

Quảng Ninh xếp hạng 3 trong bảng xếp hạng Chỉ số sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông Việt Nam (ICT Index) 2022

Kết quả trên đã phản ánh sự nỗ lực, cố gắng của tỉnh Quảng Ninh trong việc đẩy mạnh phát triển công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh.

Nổi bật nhất là việc ưu tiên ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin để triển khai rộng rãi và có chất lượng các dịch vụ công trực tuyến mức độ cao.

Qua đó, ghi nhiều dấu ấn trên lộ trình xây dựng thành phố thông minh, chính quyền điện tử tiến đến chính quyền số; đào tạo nguồn nhân lực công nghệ thông tin chủ chốt trong các cơ quan nhà nước…

Bảng xếp hạng ICT Index được thực hiện từ năm 2005, là chỉ số đánh giá toàn diện mức độ ứng dụng công nghệ thông tin trên cả nước hằng năm.

Bộ chỉ số ICT Index năm 2022 được xây dựng dựa trên hệ thống chỉ số EGDI của Liên hợp quốc, với 3 thành phần chính là: Hạ tầng kỹ thuật, Hạ tầng nhân lực và ứng dụng công nghệ thông tin.

Đáng chú ý, nhiều chỉ số mới được bổ sung, cập nhật phù hợp với quá trình chuyển đổi số trong xu thế mới.

Báo cáo Vietnam ICT Index 2022 đánh giá toàn diện tình hình phát triển của các bộ, ngành, địa phương, trong đó hạ tầng kỹ thuật và nhân lực không chỉ của riêng cơ quan nhà nước mà còn của cả xã hội…

Phạm Linh