Clip: U23 Việt Nam tích cực chuẩn bị 'chiến' U23 Đông Timor

09/11/2011 15:43 Bích Bích (clip: Bóng đá +)
(GDVN) - Ở tư thế bám đuổi, U23 Việt Nam không thể chủ quan trước một đối thủ Đông Timor mới có 6 năm tuổi đời.
Bích Bích (clip: Bóng đá +)