40% trà thảo dược có hóa chất bảo vệ thực vật

12/07/2014 10:49 Phạm Liễu
(GDVN) - Đây là kết quả nghiên cứu 50 mẫu thực phẩm chức năng dạng trà thảo dược được lấy từ 6 tỉnh, thành của miền Bắc năm 2013.

Thông tin từ Sở Y tế Hà Nội đưa tin, kết quả 40% trà thảo dược có hóa chất bảo vệ thực vật được nhóm nghiên cứu của Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia và Trường Đại học Dược Hà Nội công bố. Các sản phẩm thực phẩm chức năng dạng trà thảo dược được lấy tại 6 tỉnh, thành miền Bắc là Thái Nguyên, Hà Nội, Hải Dương, Lạng Sơn, Hà Giang, Nam Định. 

Trong 50 mẫu được phân tích có 20 mẫu (chiếm 40%) có chưa hóa chất bảo vệ thực vật, trong đó có 7 mẫu đồng thời phát hiện có 2 loại hóa chất bảo vệ thực vật. Đặc biệt, endosulfan sulfat là hóa chất bảo vệ thực vật nhóm clor hữu cơ đã bị cấm sử dụng nhưng vẫn có mẫu chứa chất này với hàm lượng 0,011mg/kg. Một số hóa chất bảo vệ thực vật có hàm lượng rất cao, gấp đến hàng nghìn lần so với giới hạn 0,01mg/kg như cypermethrin 8,0mg/kg, permethrin 2,3mg/kg.

Riêng thành phố Hà Nội có 20 mẫu được lấy, trong đó có 6 mẫu có hóa chất bảo vệ thực vật. 
 
Trong số 50 mẫu nghiên cứu, có 40 mẫu thực phẩm chức năng trà thảo dược được sản xuất trong nước và 10 mẫu nhập khẩu. Tỷ lệ phát hiện hóa chất bảo vệ thực vật ở các mẫu nội địa cao hơn các mẫu nhập khẩu. 

Cụ thể 17/40 mẫu (42,5%) trà nội địa và 3/10 mẫu (30%) trà nhập khẩu có hóa chất bảo vệ thực vật. Tỷ lệ phát hiện khá cao trong mẫu nhập khẩu cho thấy thực phẩm chức năng trà thảo dược nhập khẩu vẫn chứa đựng nguy cơ cao. Tỷ lệ phát hiện ở mẫu sản xuất trong nước cao hơn cũng được nhóm nghiên cứu cho biết là chưa khẳng định được nguyên nhân là từ dược liệu trong nước, vì nhiều loại thực phẩm chức năng được chế biến từ dược liệu nhập khẩu, đa số là từ Trung Quốc.

Phạm Liễu