An Giang kiểm tra chéo an toàn thực phẩm tại Hà Giang

01/12/2018 10:00 Hồ Thu
(GDVN) - Ngày 28/11/2018, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh An Giang đã làm việc với Chi cục An toàn thực phẩm tỉnh Hà Giang.

Ngày 28/11/2018, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh An Giang đã làm việc với Chi cục An toàn thực phẩm tỉnh Hà Giang về việc thực hiện kiểm tra chéo.

Đây là hoạt động thực hiện theo Quyết định số 967/QĐ-ATTP ngày 23/10/2018 của Cục An toàn thực phẩm Ban hành Bảng điểm, mẫu Biên bản kiểm tra và phân công kiểm tra chéo công tác thực hiện kế hoạch An toàn thực phẩm của Chi cục, Ban Quản lý An toàn thực phẩm tuyến tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương.

Đoàn kiểm tra Chi cục An toàn thực phẩm tỉnh An Giang do Bác sĩ Nguyễn Chí Công, Chi cục trưởng Chi cục An toàn thực phẩm tỉnh An Giang làm Trưởng đoàn.

Các Trưởng, phó các phòng chức năng của Chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh An Giang cùng tham dự đoàn kiểm tra.

Chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm An Giang kiểm tra công tác thực hiện kế hoạch năm 2018 tại Chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm Hà Giang.

Về phía Chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Hà Giang có ông Nguyễn Như Chưởng, Chi cục trưởng Chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm, Phó Chi cục trưởng và Trưởng, phó các phòng chức năng của Chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh.

Chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Hà Giang đã báo cáo kết quả thực hiện công tác an toàn thực phẩm năm 2018 gồm:

Công tác quản lý hành chính Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm; Công tác tham mưu, chỉ đạo và ban hành các văn bản triển khai công tác an toàn thực phẩm;

Công tác phối hợp liên ngành; triển khai Tháng hành động; công tác thông tin, giáo dục và truyền thông; giám sát ngộ độc thực phẩm và bệnh truyền qua thực phẩm; công tác kiểm nghiệm;

Công tác thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm, xử lý các vi phạm về an toàn thực phẩm; công tác xây dựng mô hình điểm, đào tạo, nghiên cứu khoa học, quản lý sử dụng kinh phí…trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

Đoàn kiểm tra Chi cục An toàn thực phẩm tỉnh An Giang đã tiến hành kiểm tra theo từng lĩnh vực chuyên môn với tinh thần trách nhiệm, khách quan và trung thực qua các nội dung được kiểm tra theo Quyết định số 967/QĐ-ATTP ngày 23/10/2018 của Cục An toàn thực phẩm.

Hai chi cục đã có những trao đổi, thảo luận, thống nhất các ưu điểm đạt được và những khó khăn, vướng mắc của mỗi đơn vị, trao đổi những cách làm hiệu quả để áp dụng tùy vào tình hình thực tế của từng địa phương.

Kết thúc kiểm tra, đoàn kiểm tra Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm An Giang đánh giá cao công tác triển khai các hoạt động đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn của Chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Hà Giang năm 2018.

Tổng số điểm Chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Hà Giang đạt được là 97,5/105 điểm, xếp loại xuất sắc.

Hồ Thu