Bắc Giang kiểm tra chéo công tác bảo đảm an toàn thực phẩm tại An Giang

21/11/2018 14:09 Hồ Thu
(GDVN) - Ngày 20/11/2018, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Bắc Giang đã thực hiện kiểm tra chéo an toàn thực phẩm tại Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm An Giang.

Ngày 20/11/2018, Đoàn kiểm tra công tác an toàn thực phẩm năm 2018 của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Bắc Giang do ông Nguyễn Văn Thể – Chi cục trưởng làm trưởng đoàn đã đến làm việc tại Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm An Giang.

Ngày 20/11/2018, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Bắc Giang đã làm việc với Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm An Giang.

Tại buổi làm việc, đoàn kiểm tra đã nghe ông Nguyễn Chí Công - Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm An Giang báo cáo công tác triển khai các hoạt động bảo đảm chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm trong năm 2018. 

Sau khi nghe báo cáo kết quả hoạt động của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm An Giang, đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra thực tế các hoạt động trong năm 2018 bao gồm các nội dung:

Tổ chức, hoạt động của Ban chỉ đạo liên ngành về an toàn vệ sinh thực phẩm các cấp; triển khai Tháng hành động; chỉ đạo tuyến; thống kê, quản lý cơ sở; sử dụng kinh phí; báo cáo; thông tin truyền thông;

Giám sát ngộ độc thực phẩm; thanh, kiểm tra an toàn thực phẩm trên toàn tỉnh; xây dựng mô hình điểm, nghiên cứu khoa học.

Qua 3 ngày làm việc tích cực với tinh thần tích cực trao đổi, học hỏi giữa 2 tỉnh, kết quả kiểm tra thực tế của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm An Giang đạt được 103,5/105 điểm (trong đó 100 điểm đạt và 3,5 điểm thưởng), xếp loại Xuất sắc trong năm 2018.

Hồ Thu