Ban Quản lý An toàn thực phẩm Bắc Ninh kiểm tra chéo tại Nam Định

13/11/2018 06:00 Quế Chi
(GDVN) - Ngày 12/11, Ban Quản lý An toàn thực phẩm tỉnh Bắc Ninh thực hiện kiểm tra chéo tại Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Nam Định.

Ngày 12/11, Đoàn công tác Ban Quản lý An toàn thực phẩm tỉnh Bắc Ninh đã có buổi làm việc tại Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Nam Định về việc thực hiện kiểm tra chéo về công tác an toàn thực phẩm.

Hoạt động được thực hiện theo Quyết định số 967/QĐ-ATTP ngày 23/10/2018 của Cục An toàn thực phẩm về việc Ban hành Bảng điểm và mẫu Biên bản kiểm tra và phân công kiểm tra chéo công tác thực hiện kế hoạch An toàn thực phẩm của Chi cục, Ban Quản lý An toàn thực phẩm tuyến tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương năm 2018.

Đoàn kiểm tra Ban Quản lý An toàn thực phẩm tỉnh Bắc Ninh gồm 08 thành viên do đồng chí Trần Ngọc Thực, Trưởng Ban Quản lý An toàn thực phẩm tỉnh Bắc Ninh làm trưởng đoàn cùng với Trưởng, phó, chuyên viên các phòng, đội thuộc Ban Quản lý.

Đoàn kiểm tra Ban Quản lý An toàn thực phẩm Bắc Ninh làm việc tại Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Nam Định.

Tại buổi làm việc Ban Quản lý An toàn thực phẩm tỉnh Bắc Ninh đã tiến hành kiểm tra công tác quản lý hành chính, chỉ đạo điều hành, công tác phối hợp liên ngành, triển khai tháng hành động, công tác thanh, kiểm tra, cải cách hành chính… Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Nam Định năm 2018.

Nam Định là một tỉnh đồng bằng Nam Sông Hồng với diện tích 1.652 km2, dân số 1.983.167 người.

Trên địa bàn tỉnh có tổng số 11.246 cơ sở thực phẩm, trong đó số cơ sở do Chi cục quản lý là 405 cơ sở (cơ sở sản xuất chế biến: 97, cơ sở kinh doanh thực phẩm: 42, cơ sở dịch vụ ăn uống: 266).

Với thực trạng của tỉnh, trong năm 2018, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Nam Định đã tích cực, chủ động tham mưu cho Sở Y tế, Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành đầy đủ, kịp thời các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, ngành tổ chức triển khai các hoạt động bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh.

Trong triển khai tháng hành động đã tổ chức Hội nghị triển khai tháng hành động, tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phát huy vai trò của các tổ chức chính trị xã hội, tổ chức các đoàn thanh kiểm tra liên ngành.

Chi cục cũng đã tổ chức 115 hội nghị với 1205 người, 197 lớp tập huấn với hơn 2900 người tham dự, 31 buổi nói chuyện chuyên đề An toàn thực phẩm với 3600 người dự…

Trong công tác giám sát, phòng chống ngộ độc thực phẩm đoàn kiểm tra tỉnh Bắc Ninh cũng đánh giá Chi cục tỉnh Nam Định đã được thực hiện chủ động và duy trì thường xuyên ở tất cả các tuyến.

Công tác kiểm nghiệm, thanh, kiểm tra cũng đã được Chi cục tiến hành kiểm tra theo đúng kế hoạch, ý thức chấp hành pháp luật về điều kiện An toàn thực phẩm tại các cơ sở thực phẩm được nâng lên (đạt 81,3%).

Công tác cải cách hành chính, giải quyết thủ tục hành chính cũng được thực hiện thường xuyên và đúng tiến độ.

Nam Định là một trong những địa phương kiểm soát tốt công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.

Kết luận tại buổi kiểm tra, đoàn kiểm tra Ban Quản lý An toàn thực phẩm tỉnh Bắc Ninh đánh giá cao công tác triển khai các hoạt động đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn của Chi cục tỉnh Nam Định và đưa ra kiến nghị đối với Chi cục cần tiếp tục hoàn thiện cơ chế một cửa tại đơn vị, tiếp tục cập nhật các cơ sở quản lý thuộc lĩnh vực ngành Y tế để phục vụ công tác tham mưu chỉ đạo an toàn thực phẩm.

Tổng số điểm Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Nam Định đạt được là 102,5 điểm, xếp loại xuất sắc.

Quế Chi