Bảo hiểm y tế mang lại nhiều lợi ích cho học sinh, sinh viên

28/08/2019 06:09 Trúc Diệp
(GDVN) - Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Công văn số 3118/BHXH-TT về đẩy mạnh công tác tuyên truyền Bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên 2019-2020.

Công văn nêu rõ, thời gian qua, công tác Bảo hiểm y tế học sinh sinh viên luôn nhận được sự quan tâm, vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Bảo hiểm xã hội các tỉnh đã tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương và phối hợp với các sở, ngành liên quan, đặc biệt là Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai Bảo hiểm y tế học sinh sinh viên và đã đạt được kết quả quan trọng, số lượng học sinh sinh viên tham gia Bảo hiểm y tế hàng năm đều tăng. Năm học 2018-2019, có trường học đã đạt tỉ lệ 100% học sinh sinh viên tham gia Bảo hiểm y tế.

Tuy nhiên, hiện tại còn nhiều học sinh sinh viên chưa tham gia Bảo hiểm y tế, nhất là đối tượng sinh viên.

Điều này đã đặt ra nhiệm vụ nặng nề cho việc phát triển Bảo hiểm y tế học sinh sinh viên năm học 2019-2020, trong đó công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục chính sách, pháp luật Bảo hiểm y tế đến với học sinh sinh viên và các bậc phụ huynh là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm.

Tham gia bảo hiểm y tế là một trong những biện pháp rất cần thiết để chăm sóc sức khỏe học sinh, sinh viên.

Để hoàn thành mục tiêu 100% học sinh sinh viên tham gia Bảo hiểm y tế vào cuối năm học 2019-2020, Bảo hiểm xã hội Việt Nam yêu cầu Bảo hiểm xã hội các tỉnh, Trung tâm Truyền thông, Báo Bảo hiểm xã hội, Tạp chí Bảo hiểm xã hội tiếp tục thực hiện một số nhiệm vụ.

Cụ thể như: Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố: Tham mưu với cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động thương binh và xã hội phối hợp chặt chẽ với ngành Bảo hiểm xã hội tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về Bảo hiểm y tế trong các trường học; giao chỉ tiêu tỉ lệ tham gia Bảo hiểm y tế của học sinh sinh viên đối với từng cơ sở giáo dục; đưa tiêu chí về tỉ lệ tham gia Bảo hiểm y tế học sinh sinh viên là một trong các tiêu chí đánh giá, phân loại tổ chức cơ sở Đảng, đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ và việc chấp hành pháp luật của học sinh sinh viên, đảm bảo đến hết năm học 2019-2020 đạt 100% học sinh sinh viên tham gia Bảo hiểm y tế.

Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo và các sở, ngành có liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục chính sách, pháp luật Bảo hiểm y tế bằng nhiều hình thức đến đội ngũ cán bộ, giáo viên, học sinh sinh viên và các bậc phụ huynh.

Phát huy vai trò của các tổ chức hội, đoàn thể như: Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên trong các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, dạy nghề trên địa bàn phối hợp tổ chức các hoạt động tư vấn, đối thoại trực tiếp, tuyên truyền trực quan, phát hành ấn phẩm tại các buổi sinh hoạt thường kỳ của tổ chức Đoàn, Hội, góp phần làm chuyển biến và nâng cao hiểu biết của sinh viên về tính ưu việt của chính sách Bảo hiểm y tế.

Phối hợp với các cơ quan truyền thông tại địa phương thực hiện các tin, bài, phóng sự, mở chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền về Bảo hiểm y tế học sinh sinh viên. Tăng số lượng tin, bài tuyên truyền về Bảo hiểm y tế học sinh sinh viên trên trang tin điện tử của Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố.

Trung tâm Truyền thông phối hợp Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trung ương Đoàn và các cơ quan thông tấn, báo chí ở Trung ương đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền chính sách, pháp luật Bảo hiểm y tế học sinh sinh viên bằng nhiều hình thức phong phú; xây dựng chuyên mục tuyên truyền về Bảo hiểm y tế học sinh sinh viên trên Cổng thông tin điện tử Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Báo Bảo hiểm xã hội, Tạp chí Bảo hiểm xã hội phát hành số báo đặc biệt về chuyên đề Bảo hiểm y tế học sinh sinh viên nhân dịp đầu năm học mới; tăng số lượng tin, bài tuyên truyền về Bảo hiểm y tế học sinh sinh viên từ nay đến hết năm 2019.

Nội dung tuyên truyền cần chú trọng vào tính nhân văn, nhân đạo, tính chia sẻ cộng đồng của chính sách Bảo hiểm y tế nói chung và Bảo hiểm y tế học sinh sinh viên nói riêng; việc thực hiện Bảo hiểm y tế là quyền lợi và trách nhiệm công dân của mỗi học sinh sinh viên, thể hiện ý thức chấp hành pháp luật của những chủ nhân tương lai của đất nước; kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong việc tuyên truyền và tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về Bảo hiểm y tế học sinh sinh viên.

Trúc Diệp