Bộ trưởng Y tế: Nhiễm khuẩn bệnh viện trở thành gánh nặng chăm sóc y tế

01/10/2019 09:39 Lại Cường
(GDVN) - Tỷ lệ nhiễm khuẩn bệnh viện còn rất cao và đôi khi biến chứng của nhiễm khuẩn bệnh viện còn nặng hơn bệnh mà chính bệnh nhân mắc phải.

Ngày 30/9/2019, tại Hà Nội, Bộ Y tế phối hợp với Tổ chức Y tế thế giới tại Việt Nam và CDC Hoa Kỳ tại Việt Nam đã tổ chức Hội nghị tăng cường công tác kiểm soát nhiễm khuẩntại Khoa Gây mê hồi sức và hồi sức tích cực trong cơ sở khám chữa bệnh.

Tham dự hội nghị, có Bộ Trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến, Trưởng Ban Bảo vệ Chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương; ông Kidong Park, Trưởng đại diện Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tại Việt Nam; đại diện CDC tại Việt Nam; cùng đại diện Lãnh đạo, chuyên viên các Vụ/Cục/Viện,đơn vị, Bệnh viện thuộc/trực thuộc Bộ Y tế; Lãnh đạo, chuyên viên Hội kiểm soát nhiễm khuẩn; các cơ quan truyền hình thông tấn đã về dự và đưa tin cho Hội nghị.

Theo Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến, Việt Nam đã đạt được một số kết quả nhất định trong công tác kiểm soát nhiễm khuẩn:

Bước đầu thực hiện giám sát ca bệnh nhiễm khuẩn bệnh viện, giám sát tuân thủ vệ sinh tay, giám sát tuân thủ các quy trình kiểm soát nhiễm khuẩn, giám sát vi sinh vật gây nhiễm khuẩn bệnh viện và kháng kháng sinh.

Ngành Y tế cũng đã từng bước chuẩn hóa công tác khử khuẩn, tiệt khuẩn, tăng cường vệ sinh bệnh viện, chủ động phòng chống bệnh dịch...

Bộ trưởng Bộ Y tế - bà Nguyễn Thị Kim Tiến phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Moh.gov.vn

Tỷ lệ nhiễm khuẩn bệnh viện còn rất cao và đôi khi biến chứng của nhiễm khuẩn bệnh viện còn nặng hơn bệnh mà chính bệnh nhân mắc phải.

Nhấn mạnh đến việc kiểm soát nhiễm khuẩn có vai trò quan trọng trong khám bệnh, chữa bệnh, Bộ trưởng Bộ Y tế cho biết, Tổ chức Y tế Thế giới đánh giá, tỷ lệ nhiễm khuẩn bệnh viện tại các quốc gia châu Âu khoảng 5%, trong khi con số này tại các nước thu nhập thấp và trung bình là 5,7-19,1%.

“Đây là một trong các nguyên nhân hàng đầu đe dọa sự an toàn của người bệnh, tăng biến chứng, ngày điều trị, chi phí nằm viện, tỷ lệ tử vong. Nhiễm khuẩn bệnh viện cũng gây quá tải, giảm chất lượng và uy tín bệnh viện và trở thành gánh nặng chăm sóc y tế”, Bộ trưởng nhấn mạnh.


Bộ trưởng Y tế yêu cầu đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt

Tại Hội nghị, Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) đã công bố kết quả khảo sát tự đánh giá thực trạng hoạt động liên quan đến kiểm soát nhiễm khuẩn tại gần 560 bệnh viện, kết quả cho thấy, chỉ có hơn 46% khoa gây mê hồi sức có dụng cụ được khử khuẩn, tiệt khuẩn tập trung; vẫn còn hơn 11% khoa không giám sát tuân thủ vệ sinh tay và tuân thủ thực hành.

Gần 20% khoa gây mê hồi sức trong báo cáo không có khu riêng để xử lý dụng cụ. 11,6% khoa không bố trí phòng để dụng cụ vô khuẩn.

Đáng lưu ý, hơn 1/4 số khoa gây mê hồi sức được khảo sát không sử dụng kháng sinh dự phòng cho người bệnh phẫu thuật. Trong khi đó, việc sử dụng kháng sinh dự phòng nhằm làm giảm vi khuẩn gây bệnh từ các vị trí phẫu thuật, qua đó làm giảm nguy cơ và ngăn ngừa nhiễm khuẩn vết mổ sau phẫu thuật sạch và sạch nhiễm.

Tại khối khoa hồi sức tích cực, chưa đến một nửa số khoa khảo sát có biển báo về khu vực cách ly.

Gần 30% khoa hồi sức tích cực có người nhà tham gia chăm sóc.

Theo đánh giá của Bộ Y tế, nguyên nhân của thực trạng này là do người đứng đầu cơ sở y tế chưa nhận thức đúng và đầy đủ về vai trò, tầm quan trọng của công tác kiểm soát nhiễm khuẩn.

Việc đầu tư nguồn lực cho hoạt động kiêm soát nhiễm khuẩn chưa phù hợp và hiệu quả. Chưa có chính sách thu hút, khuyến khích những người có tâm huyết, có chuyên môn làm công tác kiểm soát nhiễm khuẩn.

Bên cạnh đó, nhân lực điều dưỡng thiếu, chưa thực hiện được chăm sóc toàn diện dẫn đến mỗi người bệnh phải có người nhà vào chăm sóc làm lan truyền vi sinh vật từ môi trường cộng đồng vào bệnh viện và ngược lại…

Bộ trưởng Y tế thăm và động viên người bệnh.

Để bảo vệ sức khỏe người dân, tại Hội nghị, Bộ trưởng Y tế yêu cầu lãnh đạo các đơn vị cam kết triển khai thực hiện đúng, đầy đủ nội dung các văn bản quy phạm pháp luật, các quy định, hướng dẫn chuyên môn về kiểm soát nhiễm khuẩn do Bộ Y tế ban hành.

Ngoài việc bố trí đủ nhân lực có chuyên môn, Bộ trưởng đề nghị các đơn vị phải thiết kế/cải tạo cơ sở hạ tầng, trang bị đầy đủ trang thiết bị, phương tiện, điều kiện cho phòng ngừa cách ly, thực hành vô khuẩn, vệ sinh tay, vệ sinh môi trường, khử khuẩn tiệt khuẩn.

Đồng thời, đẩy mạnh vai trò kiểm tra, giám sát nhiễm khuẩn bệnh viện, giám sát tuân thủ thực hành kiểm soát nhiễm khuẩn cho nhân viên y tế, sinh viên, học sinh, người bệnh và người nhà.

Thông qua Hội nghị, Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến cầu thủ trưởng các đơn vị cam kết triển khai thực hiện đúng, đầy đủ nội dung các văn bản quy phạm pháp luật, các quy định, hướng dẫn chuyên môn về kiểm soát nhiễm khuẩn do Bộ Y tế ban hành.

Truyền thông, nâng cao nhận thức nhận thức, kiến thức và kỹ năng về kiểm soát nhiễm khuẩn cho nhân viên y tế, người bệnh và người nhà người bệnh; Thiết kế/cải tạo cơ sở hạ tầng, trang bị đầy đủ trang thiết bị, phương tiện, điều kiện cho phòng ngừa cách ly, thực hành vô khuẩn, vệ sinh tay, vệ sinh môi trường, khử khuẩn tiệt khuẩn và bố trí đủ kinh phí cho các hoạt động kiểm soát nhiễm khuẩn  theo cơ cấu giá viện phí dành cho kiểm soát nhiễm khuẩn; bên cạnh đó bố trí đủ nhân lực có năng lực chuyên môn, đã được đào tạo và có chứng chỉ về Kiểm sát nhiễm khuẩn làm kiểm soát nhiễm khuẩn chuyên trách.

Thực hiện cải tiến chất lượng kiểm soát nhiễm khuẩn góp phần bảo đảm cung cấp dịch vụ an toàn và chất lượng. Định kỳ sơ kết, tổng kết, báo cáo kết quả triển khai thực hiện kiểm soát nhiễm khuẩn, tỷ lệ nhiễm khuẩn bệnh viện đúng quy định.

Lại Cường