Bộ Y tế kiểm tra công tác triển khai Nghị Quyết 20, 21 - NQ/TW tại Quảng Ninh

26/07/2019 16:36 Tùng Dương
(GDVN) - Cùng với việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 20, 21 - NQ/TW và Chương trình Sức khỏe Việt Nam ở Quảng Ninh còn có những hạn chế nhất định.

Ngày 25/7/2019, đoàn công tác của Bộ Y tế do Phó giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thị Kim Tiến, Bộ trưởng Bộ Y tế, Trưởng Ban bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương làm trưởng đoàn có buổi làm việc với Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh về việc thực hiện Nghị quyết số 20 - NQ/TW về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Nghị quyết số 21 - NQ/TW về công tác dân số trong tình hình mới; Chương trình Sức khỏe Việt Nam; Công tác y tế 6 tháng đầu năm 2019.

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến ghi nhận và đã đánh giá cao sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh đối với Ngành Y tế Quảng Ninh, cũng như sự thay đổi toàn diện, rõ nét của hệ thống y tế Quảng Ninh trong những năm gần đây. Ảnh: YT.

Bà Vũ Thị Thu Thủy - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh cho biết: Trong năm 2018 và 6 tháng năm 2019, tỉnh đã chỉ đạo, triển khai kịp thời các Chương trình, Kế hoạch thực hiện các Nghị quyết của Trung ương; phối hợp triển khai kịp thời, hiệu quả các nhiệm vụ được giao.

Công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân đạt nhiều kết quả tích cực: Trên địa bàn, không xảy ra dịch bệnh lớn, không xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm đông người mắc và dịch bệnh qua thực phẩm.

Công tác khám chữa bệnh, các chương trình mục tiêu về y tế được thực hiện, đảm bảo tiến độ kế hoạch.

Tăng cường tự chủ về tài chính của các đơn vị sự nghiệp công lập; quyết liệt thực hiện các giải pháp cân đối sử dụng hợp lý Quỹ khám chữa bệnh - Bảo hiểm y tế.

Đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính, hiệu lực quản lý và chất lượng dịch vụ y tế được cải thiện, đáp ứng sự hài lòng của người dân.

Kết qủa một số chỉ tiêu cơ bản về y tế và sức khỏe năm 2018 đã tiệm cận mục tiêu Nghị quyết Trung ương 6 đề ra đến năm 2020: Tỷ lệ tham gia Bảo hiểm y tế đạt 94,2% (kế hoạch 93,16%); Tỷ số giường bệnh đạt 56,42/ vạn dân (đạt kế hoạch: 56,42/vạn); đạt 14,7 bác sĩ/ vạn dân (kế hoạch 14,5/vạn); Tỷ lệ đạt Tiêu chí quốc gia về y tế xã là 100%; Tỷ lệ chất thải rắn y tế được xử lý đạt 100%.

Bên cạnh những kết quả đạt được Ngành Y tế Quảng Ninh còn gặp nhiều khó khăn như: nhân lực y tế, nhất là y tế cơ sở hiện nay ở một số đơn vị thiếu, yếu; rất khó thu hút được nguồn nhân lực có chất lượng về công tác tại các trung tâm y tế và trạm y tế; cơ chế, chính sách cho đối tượng lao động hợp đồng còn bất cập.

Chưa có khung chương trình đào tạo phù hợp cho từng tuyến cơ sở y tế; chất lượng chuyên môn giữa các tuyến gây tâm lý người bệnh lựa chọn đi khám chữa bệnh tại tuyến tỉnh, Trung ương.

Công tác quản lý của cơ sở y tế tuyến cơ sở còn chậm đổi mới, thiếu năng động; đội ngũ cán bộ y tế thôn bản, cộng tác viên dân số được coi là cánh tay nối dài của y tế cơ sở nhưng hiện nay một bộ phận đáng kể chưa tâm huyết, trách nhiệm, chất lượng và hiệu quả công việc chưa cao; còn nhiều bất cập về thực hiện chính sách Bảo hiểm y tế.

Cùng với đó việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 20 - NQ/TW, Nghị quyết số 21 - NQ/TW và Chương trình Sức khỏe Việt Nam ở Quảng Ninh còn có những hạn chế nhất định.

Bà Vũ Thị Thu Thủy - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã trình bày báo cáo về đề xuất một kiến nghị đối với Bộ Y tế. Ảnh: YT.

Nhằm giải quyết những khó khăn hạn chế, bà Vũ Thị Thu Thủy - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã trình bày báo cáo về đề xuất một kiến nghị đối với Bộ Y tế.

Các kiến nghị, đề xuất xuất phát từ thực tế khó khăn ở cơ sở, chủ yếu trên các lĩnh vực: Về tài chính Đề nghị các Bộ: Y tế, Tài chính sớm tham mưu trình Chính phủ sửa đổi Nghị định số 85/2012/NĐ-CP của Chính phủ về cơ chế hoạt động.

Cơ chế tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp y tế công lập và giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập.

Về chính sách sửa đổi, ban hành định mức chi ngân sách nhà nước cho y tế dự phòng tuyến huyện phù hợp với từng vùng, miền và điều kiện địa lý, mô hình bệnh tật, bảo đảm đủ tiền lương và các chế độ, chính sách cho viên chức y tế cơ sở.

Xây dựng và ban hành thông tư hướng dẫn về hoạt động và cơ chế thanh toán dịch vụ đối với khám bệnh, chữa bệnh lưu động; cấp thuốc thông thường cho ngư dân đánh bắt xa bờ.

Sớm ban hành Thông tư hướng dẫn xây dựng giá dịch vụ chăm sóc sức khỏe, khám chữa bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu tại cơ sở y tế công lập.

Về Bảo hiểm y tế, đề nghị Bộ Y tế tham mưu cho Quốc hội xem xét sửa đổi quy định về tỷ lệ cùng chi trả của một số đối tượng tham gia Bảo hiểm y tế; quy định rút ngắn thời gian thẩm định, quyết toán chi phí vượt quỹ trong Luật Bảo hiểm y tế.

Nghiên cứu nâng mức đóng Bảo hiểm y tế phù hợp để đảm bảo đủ chi phí khám, chữa bệnh cho người tham gia Bảo hiểm y tế.

Kiến nghị Bảo hiểm xã hội Việt Nam sửa đổi, rút ngắn thời gian thẩm định, thanh quyết toán chi phí khám chữa bệnh, nhanh chóng, kịp thời để đảm bảo duy trì ổn định hoạt động khám, chữa bệnh Bảo hiểm y tế.

Về Khám chữa bệnh sớm ban hành danh mục kỹ thuật theo hướng thu gọn lại số lượng kỹ thuật sao cho mỗi danh mục kỹ thuật chỉ có 1 tên, 1 mã và xếp loại, phân loại thủ thuật ngay trên 1 văn bản.

Có giá dịch vụ kỹ thuật đầy đủ để các cơ sở khám chữa bệnh và cơ quan Bảo hiểm xã hội thanh toán Bảo hiểm y tế tạo thuận lợi cho việc thanh toán.

Sớm xây dựng và ban hành thông tư quy định cụ thể để triển khai mô hình bác sĩ gia đình; xem xét điều chỉnh quy định về đội ngũ y tế thôn bản để bảo đảm cho đội ngũ này duy trì hoạt động thường xuyên, tham gia hiệu quả vào hoạt động chăm sóc sức khỏe ban đầu của trạm y tế xã.

Về bộ máy tổ chức sửa đổi Thông tư số 23/2005/TT-BYT ngày 25/8/2005 để hướng dẫn xếp hạng đơn vị sự nghiệp y tế công lập nhất là đối với các Trung tâm y tế đa chức năng sau sáp nhập.

Sớm có hướng dẫn về xây dựng vị trí việc làm theo quy định tại Nghị định số 41/2012/NĐ - CP ngày 08/5/2012 của Chính phủ Quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập.

Đối với đào tạo, tỉnh Quảng Ninh đề nghị Bộ Y tế nghiên cứu đề xuất xây dựng chương trình đào tạo phù hợp cho từng loại hình cơ sở y tế (theo tuyến).

Đặc biệt là có khung đào tạo đặc thù cho y tế cơ sở sát với yêu cầu thực tế để vừa đảm bảo có nhân lực; xây dựng chính sách đặc thù đối với y tế cơ sở, đặc biệt là đội ngũ cán bộ y tế tuyến xã.

Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến làm việc với Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh

Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến ghi nhận và đã đánh giá cao sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh đối với Ngành Y tế Quảng Ninh, cũng như sự thay đổi toàn diện, rõ nét của hệ thống y tế Quảng Ninh trong những năm gần đây.

Những kiến nghị tỉnh Quảng Ninh nêu lên, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cho rằng: Đây là những kiến nghị rất xác đáng, đồng chí ghi nhận và giao các Vụ, Cục, Viện, đơn vị liên quan của Bộ phối hợp với ngành y tế tỉnh cùng nhau giải quyết, tháo gỡ.

Để công tác y tế Quảng Ninh nói chung và việc thực hiện Nghị quyết số 20, 21 và Chương trình Sức khỏe Việt Nam nói riêng, Bộ trưởng Bộ Y tế đề nghị: Quảng Ninh cần tiếp tục đẩy mạnh đầu tư cho y tế.

Tăng cường nhân lực chất lượng cao về tuyến xã, thực hiện luân chuyển cán bộ từ tuyến trên xuống tuyến dưới, tăng cường đào tạo nguồn nhân lực, quan tâm phát triển cơ sở hạ tầng các đơn vị khám chữa bệnh bằng nguồn ngân sách Tỉnh, xã hội hóa, trái phiếu …

Bên cạnh đó Tỉnh cần có kế hoạch triển khai chương trình sức khỏe Việt Nam hướng tới dự phòng tốt cho người dân trước khi bị bệnh.

Đồng thời phải tăng cường y tế tuyến cơ sở, tăng cường triển khai mô hình bệnh viện Xanh - Sạch - Đẹp, hướng đến sự hài lòng của người bệnh.

Để đạt các kết quả đó, Tỉnh Quảng Ninh sẽ thu hút được các nguồn lực khám bệnh trong Tỉnh và người nước ngoài đến khám bệnh.

Đối với việc Tỉnh mở khu công nghiệp dược liệu, Bộ Y tế khuyến khích và mong rằng Tỉnh có kế hoạch phát triển sớm trong thời gian tới.

Tùng Dương