Bộ Y tế lấy ý kiến 2 Thông tư quy định mới của ngành Y tế

Trần Phương
(GDVN) - Các quy đinh về định mức sử dụng xe ô tô trong lĩnh vực Y tế và kinh tế kỹ thuật bảo dưỡng sửa chữa tài sản công đang được Bộ Y tế xây dựng và lấy ý kiến

Ngày 27/6/2018, Bộ Y tế đã phát đi công văn số 3666/BYT-KHTC về việc lấy ý kiến về dự thảo thông tư quy định chi tiết tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế và thông tư quy dịnh mức kinh tế kỹ thuật bảo dưỡng sửa chữa tài sản công thuộc lĩnh vực y tế.

Luật Quản lý, sử dụng tài sản công số 15/2017/QH15 ngày 21/6/2017, Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; Bộ Y tế được giao chủ trì xây dựng 2 Thông tư của Chính phủ; Thông tư Quy định chi tiết tiêu chuẩn, định định mức kinh tế - kỹ thuật bảo dưỡng, sửa chữa tài sản công thuộc lĩnh vực y tế.

Hai dự thảo mới sẽ quy định chi tiết về thiết bị chuyên dụng trong ngành y tế (Ảnh minh họa từ internet chưa rõ nguồn)

Theo đó, Quy định chế độ, tiêu chuẩn, định mức kinh tế - kỹ thuật bảo dưỡng, sửa chữa tài sản công thuộc lĩnh vực y tế quy định rõ các quy định về định mức, thời gian sử dụng các loại thiết bị vật tư y tế, định mức lao động trong ngành y tế…

Thông tư Quy định chi tiết hướng dẫn tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế quy định cụ thể về số lượng xe, thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, nguồn kinh phí…

Chi tiết thông tin độc giả xem tại đây

Trần Phương
Đang tải tin...