Bộ Y tế lấy ý kiến 2 Thông tư quy định mới của ngành Y tế

27/06/2018 16:00 Trần Phương
(GDVN) - Các quy đinh về định mức sử dụng xe ô tô trong lĩnh vực Y tế và kinh tế kỹ thuật bảo dưỡng sửa chữa tài sản công đang được Bộ Y tế xây dựng và lấy ý kiến

Ngày 27/6/2018, Bộ Y tế đã phát đi công văn số 3666/BYT-KHTC về việc lấy ý kiến về dự thảo thông tư quy định chi tiết tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế và thông tư quy dịnh mức kinh tế kỹ thuật bảo dưỡng sửa chữa tài sản công thuộc lĩnh vực y tế.

Luật Quản lý, sử dụng tài sản công số 15/2017/QH15 ngày 21/6/2017, Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; Bộ Y tế được giao chủ trì xây dựng 2 Thông tư của Chính phủ; Thông tư Quy định chi tiết tiêu chuẩn, định định mức kinh tế - kỹ thuật bảo dưỡng, sửa chữa tài sản công thuộc lĩnh vực y tế.

Hai dự thảo mới sẽ quy định chi tiết về thiết bị chuyên dụng trong ngành y tế (Ảnh minh họa từ internet chưa rõ nguồn)

Theo đó, Quy định chế độ, tiêu chuẩn, định mức kinh tế - kỹ thuật bảo dưỡng, sửa chữa tài sản công thuộc lĩnh vực y tế quy định rõ các quy định về định mức, thời gian sử dụng các loại thiết bị vật tư y tế, định mức lao động trong ngành y tế…

Thông tư Quy định chi tiết hướng dẫn tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế quy định cụ thể về số lượng xe, thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, nguồn kinh phí…

Chi tiết thông tin độc giả xem tại đây

Trần Phương