Bộ Y tế luôn chú trọng triển khai công tác Đảng

21/08/2019 17:09 Trúc Diệp
(GDVN) - Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước với phương châm: “Đoàn kết – Dân chủ – Kỷ cương – Sáng tạo – Phát triển".

Ngày 21/8/2019, Đảng ủy Bộ Bộ Y tế đã tổ chức Hội nghị Học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 10, khóa XII và Chỉ thị 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Phát biểu tại hội nghị, ông Phạm Văn Tác - Ủy viên Ban cán sự Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Bộ Y tế nêu yêu cầu: Để các Nghị quyết, kết luận của Hội nghị Trung ương 10 khoá XII của Đảng thực sự đi vào cuộc sống, trước hết đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên cần nghiêm túc học tập, quán triệt những quan điểm, đường lối và những nội dung cơ bản của Nghị quyết.

Các tập thể và cá nhân Bộ Y tế được nhận bằng khen của Đảng ủy khối các Cơ quan Trung ương.

Ông Vũ Đức Nam, Ủy viên Ban Thường vụ - Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các Cơ quan Trung ương quán triệt về các nội dung chính của Nghị quyết Trung ương 10 khóa XII: Đề cương Báo cáo chính trị; Đề cương Báo cáo 10 năm thực hiện Cương lĩnh 2011 (bổ sung, phát triển); Đề cương báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011 - 2020, xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030 và Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025; Đề cương Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng.

Ông Vũ Đức Nam cũng đã giới thiệu các nội dung cơ bản của Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng dự kiến tổ chức vào đầu năm 2021.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII là sự kiện chính trị có ý nghĩa trọng đại của đất nước với phương châm: “Đoàn kết – Dân chủ – Kỷ cương – Sáng tạo – Phát triển”.

Đại hội tiến hành tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, 5 năm thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2015 - 2020 và 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 - 2020, xác định phương hướng, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong những năm tiếp theo và bầu Ban Chấp hành Trung ương nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tại hội nghị, Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương đã tặng Bằng khen cho 01 chi bộ và 10 đảng viên thuộc Đảng bộ Bộ Y tế có thành tích xuất sắc 5 năm liền trong công tác Đảng.

Trúc Diệp