Bộ Y tế tiếp tục đào tạo cán bộ lãnh đạo ngành y tế

30/07/2019 19:00 Trúc Diệp
(GDVN) - Ngày 30/07/2019 tại Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Y tế tổ chức lễ bế giảng khóa 6 và khai giảng khóa 8 - Chương trình đào tạo cán bộ lãnh đạo, quản lý ngành Y tế.

Chương trình đào tạo, bồi dưỡng được ứng dụng các nguyên lý và phương pháp đào tạo dựa trên năng lực để trang bị cho học viên những kiến thức và các kỹ năng lãnh đạo, quản lý. Chương trình đào tạo được xây dựng với sự tham gia phối hợp của các chuyên gia trong nước và đặc biệt là các chuyên gia của Trường Đại học Y tế công cộng Rennes (Pháp).

Quá trình xây dựng các chương trình đào tạo này đã được thực hiện công phu, bài bản với nhiều lần hội thảo xin ý kiến góp ý của cán bộ quản lý y tế như lãnh đạo Vụ, Cục của Bộ Y tế, các Sở Y tế, các bệnh viện và các đơn vị y tế dự phòng trong cả nước; đồng thời có sự tham vấn của các chuyên gia trong nước và chuyên gia quốc tế.

Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến giảng bài cho các học viên của hai khóa học.

Chương trình đã được Bộ trưởng Bộ Y tế phê duyệt và tổ chức thực hiện từ năm 2017. Đến nay, Bộ Y tế đã có 1300 học viên được đào tạo. Các học viên đã hoàn thành các nội dung lý thuyết và thảo luận trên lớp, đi thực tế tại các cơ sở y tế của  các địa phương.

Khóa 8 của chương trình sẽ kéo dài từ 29 /7 đến 28/10/2019, gồm 01 lớp cho lãnh đạo các Vụ, Cục, Văn phòng Bộ Y tế và lãnh đạo Sở Y tế; 01 lớp cho lãnh đạo bệnh viện và 01 lớp cho lãnh đạo các đơn vị y tế dự phòng/kiểm soát bệnh tật; với tổng số 120 học viên.

Đối tượng tham dự các khóa học bao gồm cán bộ lãnh đạo, quản lý đương nhiệm, cán bộ được quy hoạch chức danh lãnh đạo Sở Y tế, Giám đốc bệnh viện; Viện trưởng, Phó Viện trưởng các đơn vị y tế dự phòng; Giám đốc, Phó Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh.

Giảng viên của khóa học là cán bộ lãnh đạo Bộ Y tế, lãnh đạo các Vụ, Cục liên quan, các chuyên gia của các bộ, ngành nhằm trang bị cho học viên những kiến thức và các kỹ năng lãnh đạo, quản lý trong hệ thống y tế, chính sách, định hướng chiến lược phát triển ngành Y tế, quản lý các nguồn lực, quản lý các hoạt động và cung cấp dịch vụ y tế; đại diện một số tổ chức quốc tế được mời để chia sẻ kinh nghiệm của quốc tế.

Bên cạnh đó, các giảng viên của Trường Đại học Y tế Công cộng và Viện Y tế Công cộng Thành phố Hồ Chí Minh cùng phối hợp giảng dạy, hệ thống hóa lý thuyết và các nguyên lý lãnh đạo, quản lý.

Việc tổ chức đào tạo, bồi dưỡng về quản lý y tế cho cán bộ lãnh đạo quản lý ngành Y tế là nhiệm vụ cần thiết nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của ngành Y tế, thực hiện tốt chủ trương đổi mới hệ thống y tế theo tinh thần nghị quyết Đại hội XII của Đảng và các nghị quyết số 20 và 21 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, trong đó có đổi mới về thể chế, bộ máy tổ chức, phương thức quản lý, việc nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý là nhiệm vụ hết sức quan trọng nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển của ngành.

Đồng thời, với việc triển khai các khóa đào tạo cán bộ lãnh đạo, quản lý ngành Y tế, Bộ Y tế thực hiện Chỉ thị số 28/CT-TTg ngày 18/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh bồi dưỡng trước khi bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý đối với cán bộ, công chức, viên chức.

Trúc Diệp