Bộ Y tế yêu cầu chấn chỉnh, chống hành vi lạm dụng, trục lợi quỹ bảo hiểm y tế

11/09/2019 11:39 Lại Cường
(GDVN) - Ngày 09/9/2019, Bộ Y tế ban hành Chỉ thị 10/CT-BYT về việc tăng cường công tác phòng, chống hành vi lạm dụng, trục lợi quỹ bảo hiểm y tế.

Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Y tế nêu: Trong những năm qua, thực hiện Luật bảo hiểm y tế, Luật khám bệnh, chữa bệnh và các quy định liên quan, các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên cả nước đã triển khai thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, như:

 Đổi mới cơ chế quản lý, cải cách thủ tục hành chính, phát triển khoa học, kỹ thuật, cải tiến chất lượng chuyên môn, nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh, đáp ứng sự hài lòng của người bệnh có thẻ bảo hiểm y tế, đảm bảo quyền lợi của người bệnh theo quy định của pháp luật, góp phần quan trọng trong thực hiện mục tiêu bảo hiểm y tế toàn dân.

Tình trạng lạm dụng, trục lợi quỹ bảo hiểm y tế đang diễn ra ở nhiều nơi, ngày càng tinh vi.

Tuy nhiên, thời gian gần đây, qua công tác thanh tra, kiểm tra đã phát hiện có tình trạng lạm dụng sử dụng dịch vụ y tế, gian lận, trục lợi quỹ bảo hiểm y tế, ảnh hưởng đến việc sử dụng quỹ bảo hiểm y tế, đến quyền lợi của người bệnh, uy tín của ngành y tế, ý nghĩa nhân văn của chính sách bảo hiểm y tế.

Nguyên nhân xảy ra tình trạng trên chủ yếu là do một bộ phận người lao động trong ngành y tế thiếu kiến thức và hiểu biết chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế, chưa tuân thủ đầy đủ các quy định về tổ chức khám bệnh, chữa bệnh; hạn chế về kiến thức, năng lực chuyên môn; sự phối hợp giữa ngành Y tế và ngành bảo hiểm xã hội trong công tác chỉ đạo, kiểm tra, giám sát chưa thường xuyên, liên tục để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những thiếu sót và giải quyết vướng mắc phát sinh”.


Phụ huynh đã nhận thức được tầm trọng của bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên

Để kịp thời ngăn chặn hành vi lạm dụng, gian lận, trục lợi quỹ bảo hiểm y tế, đảm bảo quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế và sử dụng quỹ bảo hiểm y tế hợp lý, hiệu quả, Bộ Y tế đã ban hành Chỉ thị số 10/CT- BYT .

Theo đó, Giám đốc bệnh viện, viện có giường, cơ sở khám chữa bệnh các tuyến phải lập bảng kê chi phí khám, chữa bệnh của người bệnh phải bảo đảm chính xác, công khai, minh bạch và phải có chữ ký xác nhận của người bệnh hoặc người nhà người bệnh và lưu trong hồ sơ bệnh án và cung cấp cho người bệnh 01 bản.

Bên cạnh đó, Bảng giá dịch vụ y tế được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt tại nơi tiếp nhận người bệnh và nơi thanh toán.

Bảng giá phải rõ ràng, dễ đọc, dễ thấy, cơ sở khám bệnh có trách nhiệm phải giải đáp kịp thời thắc mắc của người bệnh liên quan đến giá dịch vụ y tế.

Ngoài ra, Bộ cũng yêu cầu các cơ sở tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách thủ tục hành chính trong khám, chữa bệnh…

Lại Cường