Cần có cơ chế kiểm soát hiện tượng lợi dụng chính sách bảo hiểm y tế

31/05/2018 06:09 Trúc Diệp
(GDVN) - Ngày 30/5/2018, Bộ Y tế tổ chức họp xin ý kiến sửa đổi Thông tư liên tịch số 37/2015 quy định giá khám chữa bệnh bảo hiểm y tế.

Chủ trì hội nghị có Bộ trưởng Bộ Y tế - bà Nguyễn Thị Kim Tiến và bà Nguyễn Thị Minh - Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Thông tư liên tịch số 37/2015/TTLT-BYT-BTC giữa Bộ Tài chính và Bộ Y tế quy định giá khám chữa bệnh bảo hiểm y tế là một bước tiến quan trọng trong lộ trình tính đúng, tính đủ giá dịch vụ y tế.

Việc thực hiện theo Thông tư 37 góp phần làm tăng tỷ lệ tham gia BHYT, tăng số đơn vị tự bảo đảm chi thường xuyên, đặc biệt làm giảm đáng kể ngân sách cấp cho các bệnh viện.

Tuy nhiên, Thông tư được ban hành vào năm 2015 nhưng phần lớn chi phí trực tiếp lại vẫn tính theo Thông tư 04/2012/TTLT-BYT-TC xây dựng từ 2011 nên nhiều chi phí đầu vào khám chữa bệnh đã lạc hậu.

Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến yêu cầu đẩy mạnh kiểm tra, giám sát giá thuốc, giá dịch vụ kỹ thuật y tế. ảnh: moh.gov.vn

Phát biểu tại buổi họp, bà Nguyễn Thị Minh - Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam thống nhất cao với đánh giá về hiệu quả to lớn mà Thông tư 37 mang lại, tuy nhiên do quy luật phát triển và lý do khách quan trong quá trình thực hiện bộc lộ một số hạn chế liên quan đến chi phí khám chữa bệnh Bảo hiểm y tế, vì vậy việc điều chỉnh bổ sung là tất yếu.

Về nguyên tắc phải đảm bảo: mức giá dịch vụ phù hợp thực tế, cần tuân thủ giá, cụ thể từng tuyến không mang tính cào bằng; phải thật sự minh bạch, khách quan từ hai phía Bảo hiểm xã hội và cơ sở y tế; phải khắc phục cho được những bất cập trong quá trình thực hiện thông tư 37.

Định mức phải căn cứ vào điều kiện kinh tế xã hội từng vùng, miền, địa phương. Mục đích sửa lần này là cơ cấu lại quỹ bảo hiểm một cách hợp lý nhằm đáp ứng được chi phí tiền lương, công nghệ thông tin và chi phí quản lý.

Kết luận buổi họp, Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến, nhận xét: Bộ Y tế và Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã rất tích cực, có sự đồng thuận trong việc ra soát chuẩn bị điều chỉnh thông tư 37.

Bộ trưởng cho rằng việc điều chính giá dịch vụ khám chữa bệnh hàng năm là cần thiết, vì giải quyết bất cập trong thực tế cũng như việc điều chỉnh giá Thông tư 37 lần này nhằm cân đối quỹ và chất lượng khám chữa bệnh.

Trước mắt, do chưa thể điều chỉnh mức đóng bảo hiểm y tế nên để bảo đảm cân đối quỹ, Bộ Y tế sẽ điều chỉnh giá của một số dịch vụ thông thường như khám bệnh, chiếu, chụp, chẩn đoán, siêu âm, giường... Việc điều chỉnh được thực hiện theo 2 giai đoạn.

Giai đoạn 1, tháng 5/2018 hoàn thành sửa đổi, bổ sung Thông tư 37.

Giai đoạn 2 xây dựng định mức phải có hệ số. Sự đồng thuận và phối hợp trong công tác chỉ đạo giữa lãnh đạo Bộ Y tế và lãnh đạo Bảo hiểm xã hội Việt Nam cần thường xuyên và quyết liệt.

Một số nội dung xin ý kiến chỉ đạo để hoàn thành thông tư giữa Bộ Y tế, Bộ Tài chính, Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Ngoài ra đồng chí Bộ trưởng đề nghị cần tăng mức chi cho y tế cơ sở trong đó có Đề án làm mẫu 26 trạm y tế thực hiện Nghị quyết 20/BCT về tăng cường y tế cơ sở. Về lĩnh vực y học cổ truyền cần được ưu tiên và quan tâm hơn.

Tại cuộc họp, đại diện lãnh đạo Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Bộ Y tế thống nhất điều chỉnh 88 mức giá (trong đó: 6 giá khám bệnh theo 5 hạng bệnh viện và Trạm y tế xã, 42 giá ngày gường theo hạng bệnh viện và trạm y tế, 40 giá dịch vụ kỹ thuật chủ  là các dịch vụ chẩn đoán như: Siêu âm, Xquang, MRI, CT scanne, PET-CT, Nội soi TMH,YHCT, PHCN…).

Đại diện Bộ Tài chính thống nhất cao với đánh giá mặt  được của Thông tư 37. Tuy nhiên, mặt hạn chế do một số vấn đề bất cập, vì vậy đề nghị Tổ soạn thảo rà soát thật kỹ các loại giá khi điều chỉnh đảm bảo tính chuẩn mực từ thực tế và chuẩn mực của ngành y tế để ban hành mức giá định mức với hệ số k cho từng tuyến, hạng bệnh viện...

Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến đề nghị thời gian tới cần tăng cường tổ chức liên ngành hàng tháng, quý giám sát, kiểm tra, đôn đốc. Bộ Y tế sẽ có Chỉ thị để chỉ đạo thực hiện nghiêm về giá.

Các cơ quan cần có cơ chế kiểm soát hiện tượng lạm dụng, lợi dụng kỹ thuật cao, thuốc biệt dược; kiểm soát tốt đấu thầu thuốc, thiết bị y tế, tăng cường y tế dự phòng.

Trúc Diệp