Chi Cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Kiên Giang kiểm tra chéo tại Thanh Hóa

14/11/2018 08:00 Quế Chi
(GDVN) - Ngày 13/11, Đoàn công tác của Chi cục An toàn thực phẩm tỉnh Kiên Giang đã tiến hành kiểm tra chéo Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Thanh Hóa.

Ngày 13/11/2018 tại Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Thanh Hóa (số 91 Hàn Thuyên - Phường Ba Đình -Thành Phố Thanh Hóa), Đoàn công tác của Chi cục An toàn thực phẩm tỉnh Kiên Giang đã tiến hành kiểm tra chéo Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Thanh Hóa.

Hoạt động này được thực hiện theo Quyết định số 967/QĐ-ATTP ngày 23/10/2018 của Cục An toàn thực phẩm về việc Ban hành Bảng điểm và mẫu Biên bản kiểm tra công tác thực hiện kế hoạch An toàn thực phẩm của Chi cục tuyến tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương.

Thành phần đoàn kiểm tra An toàn thực phẩm tỉnh Kiên Giang gồm 10 thành viên do ông Nguyễn Trúc Giang, Bác sỹ chuyên khoa 2 - Phó giám đốc Sở Y tế tỉnh Kiên Giang làm trưởng đoàn.

Tham gia đoàn còn có bà Phan Thị Hoa Trân - Phó trưởng phòng văn hóa xã hội Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang;

Ông Lê Bá Cường - Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Kiên Giang cùng với Trưởng, phó, chuyên viên các phòng chức năng của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Kiên Giang.

Ngày 13/11, Đoàn công tác của Chi cục An toàn thực phẩm tỉnh Kiên Giang đã tiến hành kiểm tra chéo Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Thanh Hóa.

Về phía Thanh Hóa, tham dự và đón tiếp đoàn kiểm tra có ông Nguyễn Bá Cẩn; Phó giám đốc Sở Y tế cùng các đồng chí lãnh đạo, trưởng, phó các phòng chức năng và cán bộ chuyên viên của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Thanh Hóa.

Trước khi tiến hành kiểm tra, đoàn kiểm tra tỉnh Kiên Giang được nghe ông Lê Hồng Sơn - Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Thanh Hóa báo cáo kết quả thực hiện về An toàn thực phẩm của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Thanh Hóa năm 2018 bao gồm:

Công tác tham mưu ban hành các văn bản chỉ đạo về An toàn thực phẩm, công tác thông tin tuyên truyền phổ biến kiến thức pháp luật An toàn thực phẩm;

Công tác quản lý bếp ăn tập thể, công tác giám sát xử lý ngộ độc thực phẩm và công tác thanh tra kiểm tra, xử lý các vi phạm về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Sau khi nghe báo cáo của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Thanh Hóa, ông Lê Bá Cường - Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Kiên Giang đã phân công các thành viên trong đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra các nội dung theo chức năng nhiệm vụ của các phòng, số điểm kiểm tra tuân thủ theo bảng điểm của Quyết định số 967/QĐ-An toàn thực phẩm ngày 23/10/2018 của Cục An toàn thực phẩm.

Cơ quan chức năng Thanh Hóa kiểm tra mức độ an toàn của một số sản phẩm nông nghiệp tại chợ dân sinh.

Với tinh thần trách nhiệm, khách quan và trung thực đồng thời qua nội dung kiểm tra hai Chi cục đã có những trao đổi, thảo luận, ghi nhận các ưu điểm đạt được và những khó khăn, vướng mắc của mỗi đơn vị, trao đổi những cách làm hiệu quả để áp dụng tùy vào tình hình thực tế của từng địa phương.

Đoàn kiểm tra đánh giá cao các hoạt động về An toàn thực phẩm của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Thanh Hóa và công bố kết quả kiểm tra của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Kiên Giang với Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Thanh Hóa đã đạt điểm xếp loại xuất sắc trong năm 2018.

Sau khi nghe kết quả và công bố kết quả của đoàn kiểm tra Kiên Giang, ông Nguyễn Bá Cẩn - Phó giám đốc Sở Y tế Thanh Hóa đã yêu cầu lãnh đạo, cán bộ và chuyên viên của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Thanh Hóa phát huy những thành tích, kết quả đã đạt được và trong thời gian tới khắc phục những tồn tại mà đoàn kiểm tra đã nêu.

Quế Chi