Cục An toàn thực phẩm họp đề xuất sửa đổi quy chế điều tra ngộ độc thực phẩm

28/09/2017 17:09 Quế Chi
(GDVN) - Ngày 28/9/2017, tại Hà Nội, Cục An toàn thực phẩm đã tổ chức cuộc họp nhóm kỹ thuật để xem xét, đánh giá việc triển khai Quyết định số 39/2006/QĐ-BYT.

Ngày 28/9/2017, tại Hà Nội, Cục An toàn thực phẩm đã tổ chức cuộc họp nhóm kỹ thuật để xem xét, đánh giá việc triển khai Quyết định số 39/2006/QĐ-BYT ngày 13/12/2006 của Bộ trưởng Bộ Y tế về quy chế điều tra ngộ độc thực phẩm.

Cuộc họp nằm trong khuôn khổ chương trình hợp tác giữa Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và Cục An toàn thực phẩm giai đoạn 2016-2017.

Tham gia và chủ trì cuộc họp có Tiến sĩ Nguyễn Hùng Long - Phó Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm;

Phó Giáo sư - Tiến sĩ Đặng Văn Chính - Viện trưởng Viện Y tế công cộng Thành phố Hồ Chí Minh;

Tiến sĩ Nguyễn Thị Phúc - Đại diện Văn phòng Tổ chức Y tế Thế giới tại Việt Nam;

Đại diện lãnh đạo các Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên, Viện Dinh dưỡng, Viện Kiểm nghiệm An toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia, Trường Đại học Y tế Công cộng;

Và đại diện lãnh đạo, cán bộ chuyên môn của Trung tâm Y tế dự phòng, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm các tỉnh/thành phố Hà Nội, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh và lãnh đạo, chuyên viên Phòng chuyên môn của Cục An toàn thực phẩm.

Cục An toàn thực phẩm đã tổ chức cuộc họp nhóm kỹ thuật để xem xét, đánh giá việc triển khai Quyết định số 39/2006/QĐ-BYT ngày 13/12/2006 của Bộ trưởng Bộ Y tế về quy chế điều tra ngộ độc thực phẩm.

Tại cuộc họp, Tiến sĩ Lâm Quốc Hùng -  Trưởng phòng Giám sát ngộ độc thực phẩm, Cục An toàn thực phẩm trình bày nội dung Quyết định số 39/2006/QĐ-BYT, đồng thời đưa ra đề xuất một số nội dung sửa đổi.

Phó Giáo sư - Tiến sĩ Đặng Văn Chính - Viện trưởng Viện Y tế cộng cộng Thành phố Hồ Chí Minh, đại diện Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm các tỉnh/thành phố Hà Nội, Bắc Ninh và Vĩnh Phúc cũng đóng góp các bài tham luận tại cuộc họp.

Theo đó, các đại biểu nêu ra những khó khăn, thuận lợi trong quá trình áp dụng triển khai quy chế điều tra ngộ độc thực phẩm và cùng thảo luận để xem xét, đánh giá, đề xuất các nội dung sửa đổi trong Quyết định số 39/2006/QĐ-BYT.

Mục tiêu hướng tới là quy chế vừa đảm bảo về chuyên môn vừa đảm bảo tính thực tiễn khi áp dụng trong thực tế điều tra một vụ ngộ độc thực phẩm tại địa phương.

Kết luận cuộc họp, Tiến sĩ Nguyễn Hùng Long đề nghị ban tổ chức tiếp thu ý kiến của các đại biểu tham dự và tập trung xem xét, chỉnh sửa Quyết định đối với các nội dung về khai báo, báo cáo vụ ngộ độc, các bước tiến hành điều tra, các biểu mẫu điều tra và công bố kết luận vụ ngộ độc trong quy chế điều tra ngộ độc thực phẩm.

Quế Chi