Cục An toàn thực phẩm tham dự tập huấn với Bộ An toàn thực phẩm Hàn Quốc

22/11/2018 14:30 Hồ Thu
(GDVN) - Bộ An toàn thực phẩm và Dược phẩm Hàn Quốc đã mời Cục An toàn thực phẩm tham dự khóa tập huấn với các đơn vị có liên quan tại Hàn Quốc từ ngày 11-15/11/2018.

Trong khuôn khổ dự án củng cố và thiết lập hệ thống quản trị an toàn thực phẩm tại Việt Nam hợp tác với Hàn Quốc, Bộ An toàn thực phẩm và Dược phẩm Hàn Quốc đã mời Cục An toàn thực phẩm tham dự khóa tập huấn với các đơn vị có liên quan tại Hàn Quốc từ ngày 11/11/2018 đến ngày 15/11/2018.

Đoàn Việt Nam tham dự khóa tập huấn có bà Trần Việt Nga, Phó Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm cùng đại diện bộ phận pháp chế thuộc Phòng Pháp chế thanh tra, bộ phận Công nghệ thông tin thuộc Văn phòng Cục tham dự.

Mục đích của đợt tập huấn là củng cố và thiết lập hệ thống quản trị an toàn thực phẩm tại Việt Nam.

Tại khóa tập huấn, đoàn Việt Nam đã đến làm việc với các đơn vị: Bộ An toàn thực phẩm và Dược phẩm Hàn Quốc, Văn phòng an toàn thực phẩm và Dược phẩm khu vực Seoul cùng các đơn vị chuyên môn:

Cơ quan chứng nhận dịch vụ và HACCP Hàn Quốc, Hệ thống quản trị an toàn thực phẩm tại Hàn Quốc. 

Hai bên đã trao đổi và giải đáp các thắc mắc liên quan đến hệ thống quản trị an toàn thực phẩm của Hàn Quốc cũng như định hướng sẽ phát triển và xây dựng mô hình tại Việt Nam.

Hồ Thu