Cục An toàn thực phẩm xử phạt một loạt doanh nghiệp vi phạm tại Lâm Đồng

07/08/2018 18:09 Trúc Diệp
(GDVN) - Cục An toàn thực phẩm đã ban hành kết luận thanh tra về sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu, quảng cáo thực phẩm chức năng/thực phẩm bảo vệ sức khỏe tại Lâm Đồng.
Cục An toàn thực phẩm chỉ ra sai phạm của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Quảng Thái. ảnh: Tr.D

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Quảng Thái - Địa chỉ sản xuất: số 1 B, Hoàng Văn Thụ, phường 5, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng Đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính:

Quảng cáo các sản phẩm thực phẩm chức năng/ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Trà Atiso túi lọc hiệu L’ Angfarm, trà Atiso túi lọc hiệu Thái Bảo, Cao Atiso lá tươi hiệu L’ Angfarm, trà Khổ qua túi lọc hiệu Thái Bảo, Trà Linh Chi túi lọc L’ Angfarm  trên website http://langfarmdalat.com mà không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận nội dung trước khi thực hiện quảng cáo.

Quy định tại: Khoản 1 Điều 67 Nghị định số 158/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo (được sửa đổi tại khoản 51 Điều 2 Nghị định số 28/2017/NĐ-CP ngày 20/3/2017  của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 131/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan và Nghị định số 158/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo; số tiền phạt: 35.000.000 đồng; hiện Công ty Trách nhiệm hữu hạn Quảng Thái đã thực hiện nộp phạt.

Buộc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Quảng Thái tháo gỡ các sản phẩm thực phẩm chức năng/ thực phẩm bảo vệ sức khỏe: Trà Atiso túi lọc hiệu L’ Angfarm, trà Atiso túi lọc hiệu Thái Bảo, Cao Atiso lá tươi hiệu L’ Angfarm, trà Khổ qua túi lọc hiệu Thái Bảo, Trà Linh Chi túi lọc L’ Angfarm  trên website http://langfarmdalat.com

Đối với lô sản phẩm Trà Trinh nữ hoàng cung túi lọc (Crinum Latifolium tea Bag) hiệu Thái Bảo (số lô E006, NSX: 10/4/2018, HSD:10/4/2020 của Công ty TNHH Quảng Thái không đạt chất lượng về hàm lượng Crinamidin, Cục An toàn thực phẩm sẽ chuyển cơ quan chức năng để xem xét, xác minh.

Xử phạt Công ty Trách nhiệm hữu hạn Trà Ngọc Duy (sau đây gọi tắt là công ty): Địa chỉ sản xuất số 73/17 Phan Chu Trinh, phường 9, Thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

Hành vi 1: Sản xuất 7 lô sản phẩm thực phẩm chức năng/ thực phẩm bảo vệ sức khỏe: Trà Nhàu, Trà Hoa Cúc, Trà Hà Thủ Ô, Trà Khổ Qua,Trà Tâm Sen và 2 lô Trà Diệp Hạ Châu thuộc diện phải thực hiện công bố hợp quy, công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm có nhưng đã hết hiệu lực trước khi hàng hóa đó được sản xuất, buôn bán.

Tổng giá trị của 7 lô hàng hóa vi phạm: 16.556.000 đồng vi phạm điểm a khoản 3 Điều 26 Nghị định 178/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm, mức phạt tiền 25.000.000 đ.

Hành vi 2: Buôn bán 7 lô sản phẩm thực phẩm chức năng/ thực phẩm bảo vệ sức khỏe: Trà Nhàu, Trà Hoa Cúc, Trà Hà Thủ Ô, Trà Khổ Qua,Trà Tâm Sen  và 02 lô Trà Diệp Hạ Châu thuộc diện phải thực hiện công bố hợp quy, công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm có nhưng đã hết hiệu lực trước khi hàng hóa đó được sản xuất, buôn bán.

Tổng giá trị của 7 lô hàng hóa vi phạm: 16.556.000 đồng; vi phạm điểm c khoản 1 Điều 26 Nghị định 178/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm; mức xử phạt 3.000.000 đồng.

Hành vi 3: vi phạm quy định về nội dung bắt buộc trên nhãn hàng hóa đối với lô sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Trà Tâm Sen (NSX: 01.04.18, HSD: 01.04.20), Tổng trị giá hàng hóa vi phạm: 480.000 đồng; vi phạm tại điểm a khoản 1 Điều 31 Nghị định số 119/2017/NĐ-CP ngày 01/11/2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa; 750.000 đồng.

Tổng số tiền phạt của 3 hành vi: 28.750.000 đồng.(Hai mươi tám triệu bảy trăm năm mươi nghìn đồng). Hiện Công ty Trách nhiệm hữu hạn Trà Ngọc Duy đã thực hiện nộp phạt.

Thu hồi giấy chứng nhân cơ sở đủ điều kiện của 2 công ty:

- Công ty TNHH Kim Quy, địa chỉ: 4/20 Nguyễn Trãi, Phường 10, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng.

- Công ty TNHH sản xuất và Thương mại Dược liệu Việt, địa chỉ: Tổ cách mạng tháng tám, đường cách mạng tháng tám, phường 8, Thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

Hiện 2 công ty trên không sản xuất thực phẩm tại địa chỉ đã được cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm, Cục trưởng ký Quyết định số 448/QĐ-ATTP ngày 10/7/2018 về việc thu hồi hiệu lực Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Kim Quy và Quyết định số 449/QĐ-ATTP ngày 10/7/2018 về việc thu hồi hiệu lực Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm của Công ty Trách nhiệm hữu hạn sản xuất và Thương mại Dược liệu Việt.

Trúc Diệp