Cục Quản lý Dược chỉ rõ nhiều hạn chế trong kinh doanh thuốc tại Ninh Thuận

27/11/2018 07:00 Phương Vũ
(GDVN) - Ngày 26/11, Cục quản lý Dược – Bộ Y tế đã ban hành Kết luận thanh tra về việc thực hiện quy định của pháp luật trong hoạt động kinh doanh thuốc tại Ninh Thuận.

Kết quả thanh tra cho thấy, bên cạnh những mặt tích cực đã đạt được, các cơ sở còn một số tồn tại, như ẩm kế, nhiệt kế chưa được hiệu chuẩn theo quy định, chưa lưu đầy đủ hồ sơ pháp lý nhà cung cấp, chưa ghi đầy đủ thông tin đính kèm đối với thuốc không còn bao bì ngoài theo quy định…

Từ ngày 24/10/20118 đến ngày 26/10/2018, Đoàn thanh tra của Cục Quản lý Dược đã tiến hành kiểm tra trực tiếp tại 04 cơ sở kinh doanh thuốc trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận, gồm: Nhà thuốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Thuận; Nhà thuốc Xuân Thiết (địa chỉ tại 256 Thống Nhất, Phủ Hà, Thành phố Phan Rang – Tháp Chàm); Công ty trách nhiệm hữu hạn Đông y Dược Tế Sanh (địa chỉ tại lầu 1, số 273 Thống Nhất, phường Thanh Sơn, TP Phan Rang – Tháp Chàm); Công ty cổ phần Dược và Vật tư y tế Ninh Thuận (địa chỉ số 522 Thống Nhất, phường Đạo Long, Thành phố Phan Rang – Tháp Chàm).

Đoàn thanh tra kiểm tra một số nhà thuốc bệnh viện chưa phát hiện được thuốc kém chất lượng.

Kết luận thanh tra nêu rõ, các cơ sở được thanh tra cơ bản đã triển khai thực hiện các quy định của pháp luật, quy chế chuyên môn dược, nguyên tắc, tiêu chuẩn GDP, GPP. Nhân viên có lưu đầy đủ hồ sơ nhân sự và được đào tạo, tập huấn quy chế chuyên môn dược.

Các cơ sở bán buôn có kho bảo quản diện tích phù hợp với thuốc tồn trữ trong kho, được trang bị đầy đủ điều hòa nhiệt độ, giá kệ, ẩm kế nhiệt kế, phòng cháy chữa cháy... theo quy định. Kho được phân chia thành các khu vực tiếp nhận thuốc, khu vực bảo quản, khu vực biệt trữ, có xe chuyên dụng để vận chuyển thuốc.

Nhà thuốc bệnh viện, Nhà thuốc tư nhân được trang bị đầy đủ điều hòa nhiệt độ, tủ kính, ẩm kế, nhiệt kế, tủ thuốc được phân khu vực bảo quản theo nhóm điều trị… Kiểm tra xác suất một số mặt hàng có đầy đủ hóa đơn, chứng từ hợp lệ, có nguồn gốc rõ ràng.

Tại thời điểm thanh tra chưa phát hiện thuốc kém chất lượng, thuốc quá hạn, thuốc phải thu hồi. Cơ sở kinh doanh thuốc gây nghiện, hướng thần, tiền chất dùng làm thuốc cơ bản thực hiện tốt các quy định về quản lý thuốc gây nghiện, thuốc hướng tâm thần và thuốc tiền chất.

Tại thời điểm thanh tra, không phát hiện việc thất thoát thuốc gây nghiện, hướng tâm thần và thuốc tiền chất. Các cơ sở thực hiện công tác kiếm soát chất lượng thuốc theo dõi số lô, hạn dùng, chất lượng thuốc. Các cơ sở thực hiện niêm yết giá và thực hiện bán thuốc không cao hơn giá giá niêm yết.

Kinh doanh thuốc tại Ninh Thuận bên cạnh những mặt đạt được, còn nhiều hạn chế tồn tại. 

Vẫn còn một số tồn tại

Bên cạnh những mặt đã đạt được, qua quá trình thanh tra trực tiếp tại 04 cơ sở, Đoàn Thanh tra đã phát hiện một số tồn tại: 01 cơ sở bảo quản sinh phẩm Immuno HBS 180UI/ml trong tủ lạnh, tuy nhiên trong tủ lạnh không có nhiệt kế theo dõi nhiệt độ.

Đồng thời, 01 cơ sở có thiết bị đo nhiệt độ, độ ẩm chưa được hiệu chuẩn theo quy định; chưa ghi đầy đủ thông tin đính kèm đối với thuốc không còn bao bì ngoài theo quy định; chưa lưu hồ sơ pháp lý nhà cung cấp thuốc.

Ngoài ra, 01 cơ sở chưa lưu đầy đủ hồ sơ khách hàng; thẻ kho chưa thể hiện số lô, hạn dùng; một số hóa đơn bán hàng không thể hiện số lô, hạn dùng; một số hóa đơn không có chữ ký của người nhận hàng. 

Từ những hạn chế nêu trên, Đoàn thanh tra yêu cầu các đơn vị khẩn trương khắc phục các tồn tại Đoàn thanh tra đã nêu trong biên bản kiểm tra.

Đối với các cơ sở kinh doanh thuốc, yêu cầu khẩn trương khắc phục ngay các tồn tại Đoàn thanh tra Cục Quản lý Dược đã nêu trong quá trình kiểm tra và nêu tại Biên bản kiểm tra.

Đồng thời, phải thường xuyên tìm hiểu, cập nhật các quy định kinh doanh, quy định về quản lý giá thuốc, quy định về chuyên môn dược, đặc biệt là việc quản lý chất lượng thuốc, quy định về quản lý thuốc gây nghiện, hướng tâm thần, thuốc tiền chất và tự kiểm tra, đánh giá chấn chỉnh hoạt động theo qui định.

Mặt khác, các cơ sở kinh doanh thuốc cần chú trọng, xây dựng các tài liệu, quy trình thao tác chuẩn, biểu mẫu, ghi chép đầy đủ đối với hoạt động tồn trữ, bảo quản, giao nhận vận chuyển thuốc theo đúng yêu cầu của tiêu chuẩn, nguyên tắc, GDP, GPP; tiếp tục thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật, quy chế chuyên môn dược, quy định về GDP, GPP quy định về quân lý giá thuốc trong hoạt động kinh doanh thuốc.

Đối với Sở Y tế Ninh Thuận, Đoàn thanh tra yêu cầu thực hiện giám sát việc khắc phục của các cơ sở kinh doanh thuốc đối với các tồn tại đã nêu trong Kết luận thanh tra và biên bản thanh tra tại các đơn vị; tăng cường tập huấn, phổ biến văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực dược cho các cơ sở kinh doanh thuốc trên địa bàn.

Đặc biệt, tăng cường thanh tra, kiểm tra giám sát việc thực hiện quy định về quản lý chất lượng thuốc, tuân thủ nguyên tắc, tiêu chuẩn GDP, GPP, quy định về quản lý giá thuốc trong hoạt động kinh doanh thuốc của các đơn vị đóng trên địa bàn. Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, giám sát chặt chẽ việc xử lý sau thanh tra, kiểm tra về dược.

Phương Vũ