Đà Nẵng: thu hồi hiệu lực Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm

05/09/2021 07:57 Thanh Thủy
GDVN- Cục An toàn thực phẩm đã thu hồi hiệu lực Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm Thực phẩm bảo vệ sức khỏe: VINPOGIN nêu trên, kể từ ngày 23 tháng 8 năm 2021

Căn cứ Quyết định số 279/QĐ-ATTP ngày 23 tháng 8 năm 2021 của Cục An toàn thực phẩm về việc thu hồi hiệu lực Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm, Ban Quản lý An toàn thực phẩm Thành phố Đà Nẵng thông báo thông tin về thực phẩm bảo vệ sức khỏe như sau:

Ban quản lý An toàn thực phẩm Đà Nẵng thông báo thu hồi giấy

hiệu lực Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm.

- Trước đây, Cục An toàn thực phẩm đã cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm đối với sản phẩm "Thực phẩm bảo vệ sức khỏe VINPOGIN" có số cấp 1959/2019/ĐKSP ngày cấp 27/02/2019 cho Công ty Cổ phần Dược và Thiết bị Y tế Hà Tây, địa chỉ tại: số 10, ngõ 4, phố Xốm, phường Phú Lãm, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.

- Hiện nay, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đã thu hồi hiệu lực Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm Thực phẩm bảo vệ sức khỏe: VINPOGIN nêu trên, kể từ ngày 23 tháng 8 năm 2021.

Ban Quản lý An toàn thực phẩm Thành phố Đà Nẵng thông báo đến Phòng Y tế quận, huyện và các tổ chức, cá nhân có liên quan được biết và thực hiện.

Thanh Thủy