Đắk Lắk thực hiện kiểm tra chéo tại Thành phố Hồ Chí Minh

30/11/2018 18:00 Hồ Thu
(GDVN) - Ngày 29/11, Chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Đắk Lắk đã có buổi làm việc tại Ban quản lý an toàn thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh.

Ngày 29/11, Đoàn công tác Chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Đắk Lắk đã có buổi làm việc tại Ban quản lý an toàn thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh.

Buổi làm việc được thực hiện theo Quyết định số 967/QĐ-An toàn thực phẩm ngày 23/10/2018 của Cục An toàn thực phẩm về việc Ban hành Bảng điểm và mẫu Biên bản kiểm tra và phân công kiểm tra chéo công tác thực hiện kế hoạch An toàn thực phẩm của Chi cục, Ban Quản lý An toàn thực phẩm tuyến tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương.

Ngày 29/11, Đoàn công tác Chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Đắk Lắk đã có buổi làm việc tại Ban quản lý an toàn thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh (gọi tắt là Ban An toàn thực phẩm).

Đoàn kiểm tra Chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Đắk Lắk do bà Lê Thị Châu - Chi cục trưởng làm trưởng đoàn cùng với Phó chi cục trưởng, Trưởng, phó, chuyên viên các phòng chức năng.

Tại buổi làm việc, Chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Đắk Lắk đã tiến hành kiểm tra công tác quản lý hành chính, chỉ đạo điều hành, công tác phối hợp liên ngành, triển khai tháng hành động, công tác thanh, kiểm tra, cải cách hành chính… của Ban quản lý an toàn thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018.

Hai đơn vị đã trao đổi, thảo luận, ghi nhận các ưu điểm đạt được và những khó khăn, vướng mắc của mỗi đơn vị, trao đổi những cách làm hiệu quả để áp dụng tùy vào tình hình thực tế của từng địa phương. 

Các hoạt động đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm của Ban quản lý an toàn thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh được đánh giá cao.

Kết luận tại buổi kiểm tra, đoàn kiểm tra của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Đắk Lắk đánh giá cao công tác triển khai các hoạt động đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn của Ban quản lý an toàn thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018.

Tổng số điểm Ban quản lý an toàn thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh đạt được là 105 điểm, xếp loại xuất sắc.

Hồ Thu