Định hướng chính sách về sửa đổi Luật Bảo hiểm y tế

21/06/2018 15:15 Trần Phương
(GDVN) - Ngày 21/6/2018 tại Hà Nội, Bộ Y tế tổ chức Hội thảo Định hướng chính sách về sửa đổi Luật Bảo hiểm y tế.

Tham dự hội thảo có ông Nguyên Phó Chủ nhiệm Uỷ Ban về các vấn đề xã hội của quốc hội; ông Nguyễn Minh Thảo, Nguyên Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Đại diện và lãnh đạo chuyên viên một số Vụ, Cục, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Y tế; Bảo hiểm xã hội Việt Nam; đại diện WHO và các đơn vị liên quan.

Tại hội thảo, ông Phạm Lê Tuấn - Thứ trưởng Bộ Y tế cho biết, ngày 14/11/2008, Luật Bảo hiểm y tế số 25/2008/QH121 được Quốc hội thông qua và có hiệu lực từ 1/7/2009.

Thứ trưởng Phạm Lê Tuấn chủ trì hội thảo (Ảnh: Bộ Y tế)

Luật Bảo hiểm y tế ra đời đã tạo hành lang pháp lý quan trọng cho công tác bảo hiểm y tế, đặc biệt là việc thực hiện mục tiêu bảo hiểm y tế toàn dân.

 Sau đó, để đáp ứng nhu cầu thực tiễn, ngày 13/6/2014, Quốc hội ban hành Luật số 46/2014/QH132 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế năm 2008, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2015.

88 mức giá dịch vụ y tế sẽ giảm sau ngày 15/7

Thực tiễn quá trình thực hiện Luật Bảo hiểm y tế vẫn còn một số tồn tại, bất cập trong quy định và trong tổ chức thực hiện.

Các văn bản hướng dẫn còn thiếu cụ thể, thiếu đồng bộ với các văn bản quy phạm pháp luật khác, gây ra những khó khăn, vướng mắc trong công tác quản lý nhà nước cũng như tổ chức thực thi pháp luật.

Các vấn đề vướng mắc tập trung vào việc mở rộng bao phủ đối tượng tham gia bảo hiểm y tế; phạm vi được hưởng bảo hiểm y tế, mức hưởng; tổ chức khám chữa bệnh bảo hiểm y tế (Hợp đồng, đăng ký khám chữa bệnh, chuyển tuyến, thủ tục khám chữa bệnh, giám định); phương thức thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế; quản lý và sử dụng quỹ bảo hiểm y tế và tổ chức, quản lý nhà nước về bảo hiểm y tế.

Tiến sĩ Nguyễn Văn Tiên, Nguyên Phó Chủ nhiệm Uỷ Ban về các vấn đề xã hội của quốc hội tham luận tại hội thảo (Ảnh: Bộ Y tế)

Việc sửa đổi Luật Bảo hiểm y tế là cần thiết để khắc phục những khó khăn, vướng mắc nhằm bảo vệ tài chính cho người dân khi đau ốm, đồng thời là công cụ hữu hiệu để thực hiện mục tiêu chăm sóc sức khỏe toàn dân theo định hướng công bằng và hiệu quả.

Thứ trưởng Phạm Lê Tuấn cho biết thêm, hội thảo nhằm thảo luận những nội dung liên quan đến định hướng sửa đổi Luật Bảo hiểm y tế, cụ thể như nhận diện về những tồn tại và bất cập của Luật Bảo hiểm y tế hiện hành; xác định vấn đề chính cần kiến nghị trong việc sửa đổi Luật; xác định cách thức tiếp cận sửa đổi Luật Bảo hiểm y tế dựa trên bài học kinh nghiệm trong nước và quốc tế cũng như ý kiến chuyên gia.

Tại hội thảo, các đại biểu đã tập trung thảo luận một số báo cáo liên quan đến thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế như báo cáo phân tích chính sách và kinh nghiệm quốc tế về bảo hiểm y tế; báo cáo kết quả và thách thức về tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế, chi phí khám chữa bệnh và thực hiện hợp đồng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế; thực hiện nguyên lý y học gia đình và chuyển tuyến khám chữa bệnh, những kiến nghị về chính sách bảo hiểm y tế.

Trần Phương