Đổi mới mạnh mẽ vai trò của y tế cơ sở, chăm sóc tốt sức khỏe nhân dân

16/10/2018 06:09 Trúc Diệp
(GDVN) - Ngày 12/10, Bộ Y tế phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Bạc Liêu tổ chức Chung khảo Cuộc thi Y tế cơ sở giỏi năm 2018 khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long.

Ngày 25/10/2017, Ban chấp hành Trung ương đã ban hành Nghị quyết 20 về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới đã chỉ rõ nhiệm vụ và giải pháp “Đổi mới mạnh mẽ cơ chế và phương thức hoạt động của y tế cấp xã để thực hiện vai trò là tuyến đầu trong phòng bệnh, chăm sóc sức khoẻ.

Triển khai đồng bộ các hoạt động phòng, chống các bệnh không lây nhiễm; chú trọng dự phòng, nâng cao năng lực sàng lọc, phát hiện sớm và kiểm soát bệnh tật; đẩy mạnh quản lý, điều trị các bệnh không lây nhiễm, bệnh mạn tính, chăm sóc dài hạn tại y tế cơ sở”.

Nhằm triển khai Nghị quyết, ngành Y tế đã và đang cùng chung tay nỗ lực tháo gỡ những khó khăn, thực hiện đồng bộ các giải pháp triển khai phát triển mạng lưới y tế cơ sở với phương châm phòng bệnh hơn chữa bệnh, y tế dự phòng là then chốt, y tế cơ sở là nền tảng, thực hiện tốt vai trò là “người gác cổng” trong công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe người dân. Các giải pháp đó là:

1. Đổi mới và tăng cường hoạt động của y tế cơ sở gắn với bao phủ sức khỏe toàn dân;

2. Tăng cường đào tạo nhân lực gắn với chất lượng y tế;

3. Đổi mới tài chính y tế;

4. Đầu tư xây dựng, sửa chữa và nâng cấp cơ sở vật chất và trang thiết bị của các cơ sở y tế đã cũ, xuống cấp;

5. Tăng cường truyền thông giáo dục nâng cao sức khỏe để người dân nhận thức được cần phải đến cơ sở y tế gần mình nhất để thực hiện chăm sóc, theo dõi sức khỏe từ khi chưa bị bệnh theo nguyên lý y học gia đình.

Thứ trưởng Phạm Lê Tuấn phát biểu tại cuộc thi.

Phát biểu tại cuộc thi, ông Phạm Lê Tuấn - Thứ trưởng Bộ Y tế nhấn mạnh, hệ thống y tế ở nước ta được bao phủ từ Trung ương đến xã, phường, thị trấn với số lượng hơn 11.400 trạm y tế xã, bao gồm cả mạng lưới y tế thôn bản. Nhờ đó công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân được triển khai sâu rộng ngay từ tuyến y tế cơ sở, các chỉ số liên quan đến sức khỏe của chúng ta đều đáng tự hào.

Năm 2017, ngành Y tế hoàn thành vượt mức 2 chỉ tiêu do Quốc hội và Chính phủ giao. Đó là số giường bệnh/1 vạn dân đạt 25,5 giường, vượt 0,2 giường; tỷ lệ dân số tham gia Bảo hiểm y tế đạt 86,4%, vượt 4,2%; Chất lượng dân số đã được cải thiện nhiều mặt với tuổi thọ trung bình đạt 73,4 tuổi, cao hơn nhiều nước có cùng mức thu nhập bình quân đầu người.

Ngành Y tế cũng đạt và vượt 11/11 chỉ tiêu cơ bản của Ngành. Tuy nhiên, thực tế cho thấy công tác y tế cơ sở vẫn còn không ít hạn chế: hệ thống tổ chức y tế còn thiếu ổn định, hoạt động chưa thực sự hiệu quả, đặc biệt là y tế dự phòng, y tế cơ sở và chăm sóc sức khoẻ ban đầu; Chất lượng dịch vụ y tế ở tuyến dưới còn thấp; Danh mục thuốc ít, nghèo nàn và chi từ Quỹ Bảo hiểm y tế cho người dân khám, chữa bệnh tại tuyến cơ sở còn hạn chế; Tình trạng quá tải ở một số bệnh viện tuyến trên chậm được khắc phục…

Cuộc thi “Y tế cơ sở giỏi năm 2018” là một trong các hoạt động, nhiệm vụ của Ngành Y tế nhằm triển khai tốt Nghị quyết số 20 và 21 của Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương khoá XII nhằm kêu gọi các cấp, các ngành và mọi người dân tích cực ủng hộ, tham gia thực hiện các chủ trương, chính sách, chương trình, đề án của Ngành Y tế nói chung và y tế cơ sở nói riêng.

Cuộc thi đã tôn vinh vẻ đẹp tri thức, trí tuệ, tài năng, y đức, phong cách phục vụ của cán bộ y tế. Từ đó, giúp tăng cường nhận thức của cán bộ y tế cơ sở trong chăm sóc sức khỏe nhân dân, tạo sân chơi giao lưu học hỏi, bổ ích cho đội ngũ nhân viên y tế cơ sở, đẩy mạnh phong trào học tập, bồi dưỡng, nâng cao kiến thức, trình độ chuyên môn kỹ thuật, kỹ năng thực hành, khả năng giao tiếp, chăm sóc người bệnh của nhân viên y tế cơ sở…

Trúc Diệp