Hình thành 461 chuỗi liên kết thực phẩm an toàn các tỉnh với Hà Nội

18/12/2018 14:45 Trúc Diệp
(GDVN) - Đã có 461 chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn của 21 tỉnh, thành phố được hình thành kết nối với Hà Nội.

Nhằm nâng cao công tác an toàn thực phẩm, bên cạnh việc đẩy mạnh tuyên truyền tới từng quận, huyện, Hà Nội đồng thời đẩy mạnh phối hợp với các tỉnh, thành phốtrong hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm về công tác quản lý Nhà nước đối với lĩnh vực an toàn thực phẩm; chuyển giao tiến bộ kỹ thuật về trồng trọt, xây dựng các mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, xây dựng chuỗi liên kết sản xuất, cung ứng sản phẩm nông, lâm, thủy sản an toàn, tư vấn, phân tích, kiểm nghiệm và chứng nhận chất lượng sản phẩm nông nghiệp...

Đến nay, thành phố đã tiến hành kiểm tra, đánh giá, phân loại và cấp hơn 400 giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm cho các cơ sở, địa điểm kinh doanh, phân phối các sản phẩm nông, lâm, thủy sản có sản phẩm nguồn gốc từ các tỉnh, thành cung cấp cho Hà Nội để các tỉnh, thành phố phổ biến cho người sản xuất, kinh doanh tham khảo, đưa sản phẩm vào tiêu thụ.

21 tỉnh, thành phố phía Bắc trong Ban điều phối chuỗi cung cấp rau thịt an toàn cho Hà Nội đã tích cực, chủ động trong công tác kết nối sản xuất và phát triển chuỗi cung ứng thực phẩm; đã xây dựng và phát triển được 461 chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn.

Lựa chọn sản phẩm ở các siêu thị hoặc chuỗi bán hàng uy tín để bảo vệ sức khỏe của gia đình.

Để tăng cường công tác quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm, hạn chế những vi phạm trong quá trình thanh tra, kiểm tra chất lượng, các địa phương khuyến khích người dân, doanh nghiệp liên kết chuỗi cung ứng nông sản thực phẩm an toàn.

Các sở, ngành tham mưu cho thành phố có chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào sản xuất, chế biến, tiêu thụ nông sản sạch và ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao.

Bên cạnh đó, chính quyền địa phương cần tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm, triệt để các trường hợp vi phạm để bảo đảm môi trường sản xuất, kinh doanh được công bằng.

Tổ chức hướng dẫn đầy đủ những quy chuẩn, tiêu chuẩn về cơ sở, sản phẩm nông, lâm, thủy sản bảo đảm an toàn thực phẩm để các tổ chức, cá nhân căn cứ tổ chức sản xuất theo tiêu chuẩn được công bố và tự chịu trách nhiệm pháp lý trước pháp luật.

Trúc Diệp