Hòa Bình thực hiện công tác kiểm tra chéo an toàn thực phẩm tại Bình Phước

23/11/2018 19:14 Hồ Thu
(GDVN) - Ngày 15 đến 16/11/2018, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Bình Phước đã làm việc với Chi cục An toàn thực phẩm tỉnh Hòa Bình.

Ngày 15 đến 16/11/2018, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Bình Phước đã làm việc với Đoàn công tác Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Hòa Bình về việc thực hiện kiểm tra chéo theo Quyết định số 967/QĐ-ATTP ngày 23/10/2018 của Cục An toàn thực phẩm Ban hành Bảng điểm, mẫu Biên bản kiểm tra và phân công kiểm tra chéo công tác thực hiện kế hoạch An toàn thực phẩm của Chi cục, Ban Quản lý An toàn thực phẩm tuyến tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương.

Đoàn kiểm tra chéo Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Hòa Bình gồm 5 thành viên do ông Bùi Quang Huấn – Chi cục trưởng chi cục An toàn thực phẩm tỉnh Hòa Bình làm trưởng đoàn, cùng với thành viên đoàn là Phó Chi cục trưởng, Trưởng, phó các phòng chức năng của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Hòa Bình. 

Về phía Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Bình Phước có ông Từ Phương Nam – Phó giám đốc Sở Y tế; ông Phan Thanh Dũng – Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm, Phó Chi cục trưởng và Trưởng, phó các phòng chức năng của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh. 

Bác sĩ CKII Phan Thanh Dũng phát biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc Đoàn nghe báo cáo kết quả thực hiện công tác An toàn thực phẩm của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Bình Phước năm 2018 gồm:

Công tác tham mưu ban hành các văn bản chỉ đạo về An toàn thực phẩm; phối hợp liên ngành; thông tin truyền thông; giám sát ngộ độc thực phẩm và bệnh truyền qua thực phẩm;

Công tác thanh tra kiểm tra, xử lý các vi phạm về An toàn thực phẩm …trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

Sau đó Đoàn tiến hành kiểm tra theo từng lĩnh vực chuyên môn.

Trong quá trình làm việc với tinh thần trách nhiệm, khách quan và trung thực, các nội dung được kiểm tra theo Quyết định số 967/QĐ-ATTP ngày 23/10/2018 của Cục An toàn thực phẩm.

Hai Chi cục đã có những trao đổi, thảo luận, ghi nhận các ưu điểm đạt được và những khó khăn, vướng mắc của mỗi đơn vị, trao đổi những cách làm hiệu quả để áp dụng tùy vào tình hình thực tế của từng địa phương.

Chi cục trưởng Hòa Bình thay mặt đoàn nhận xét đánh giá Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Bình Phước.

Kết thúc kiểm tra, đoàn kiểm tra Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hòa Bình đánh giá cao công tác triển khai các hoạt động đảm bảo An toàn thực phẩm trên địa bàn của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Bình Phước năm 2018 và đưa ra một số kiến nghị đối với Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Bình Phước cần có sự liên kết chặt chẽ với các bệnh viện tuyến huyện/thị xã để nắm số ca ngộ độc lẻ tại địa phương hàng tuần để kịp thời xử lý.

Tổng số điểm Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Bình Phước đạt được là 99/100 điểm, xếp loại xuất sắc.

Sau khi nghe kết quả và công bố kết quả của đoàn kiểm tra, đồng chí Từ Phương Nam – Phó Giám đốc Sở Y tế Bình Phước đã phát biểu cảm ơn đoàn công tác đã dành thời gian và tình cảm cho Bình Phước, trong bối cảnh thực hiện đề án theo Quyết định số 1014-QĐ/TU về việc triển khai thực hiện Quyết định số 999-QĐ/TU ngày 10/4/2018 của Tỉnh ủy đối với Sở Y tế.

Trong đó Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Bình Phước không còn thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành An toàn thực phẩm mà chức năng này giao về cho Thanh tra Sở Y tế.

Đồng thời qua nội dung kiểm tra đồng chí Phó giám đốc Sở Y tế Bình Phước đã yêu cầu lãnh đạo, cán bộ và chuyên viên của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Bình Phước phát huy những thành tích, kết quả đã đạt được và trong thời gian tới khắc phục những tồn tại mà đoàn kiểm tra đã nêu, mong muốn sự gắn kết giữa hai đơn vị ngày càng phát triển và vững mạnh, đặc biệt là luôn giúp đỡ, hỗ trợ nhau trong công tác đảm bảo an toàn thực phẩm cho sức khỏe người tiêu dùng.

Hồ Thu