Hướng dẫn cách ly tại nhà, nơi lưu trú, học sinh và sinh viên cũng cần phải biết

17/03/2020 10:25 Theo BỘ Y TẾ VÀ TTXVN
(GDVN) - Bộ Y tế đã ban hành Quyết định số 879/QĐ-BYT ngày 12-3-2020 Hướng dẫn cách ly tại nhà, nơi lưu trú.
Theo BỘ Y TẾ VÀ TTXVN