[Infographic] Điều kiện hưởng Bảo hiểm thất nghiệp

01/11/2019 14:03 Tùng Dương
(GDVN) - Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm Y tế là những yếu tố cốt lõi của an sinh xã hội bền vững.

Bảo hiểm thất nghiệp là chế độ bù đắp một phần thu nhập của người lao động khi bị mất việc làm, hỗ trợ người lao động học nghề, duy trì và tìm kiếm việc làm trên cơ sở số tiền đóng vào Quỹ bảo hiểm thất nghiệp.

Đây là giải pháp quan trọng giúp người lao động vượt qua những giai đoạn khó khăn trong công việc để ổn định cuộc sống.

Tùng Dương