Kem và bột tắm trắng Ngọc Trai bị thu hồi trên toàn quốc

23/11/2018 10:00 Vũ Phương
(GDVN) - Mẫu thử của sản phẩm kem và bột tắm trắng Ngọc Trai bị thu hồi do không đáp ứng quy định về chỉ tiêu độ đồng đều khối lượng.

Ngày 22/11, Cục Quản lý dược ban hành quyết định số 21791 về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không đạt chất lượng trên toàn quốc lô sản phẩm Kem và bột tắm trắng ngọc trai (TT Ngọc Trai) - 150g (số lô: 0012018) do công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại Nghĩa Phong chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường.

Lý do thu hồi vì mẫu thử của sản phẩm này lấy trên thị trường không đáp ứng quy định về chỉ tiêu độ đồng đều khối lượng.

Kem và bột tắm trắng ngọc trai bị thu hồi vì không đạt chất lượng. 

Văn bản của Cục quản lý Dược nêu, căn cứ công văn ngày 6/11 của Viện kiểm nghiệm Thành phố Hồ Chí Minh gửi kèm phiểu kiểm nghiệm số 0158/VKN-KTMP2018 ngày 6/11 về kết quả kiểm nghiệm sản phẩm kem và bột tắm trắng Ngọc trai.

Mẫu sản phẩm nêu trên do Viện kiểm nghiệm Thành phố Hồ Chí Minh lấy tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Moon Shop; mẫu thử  không đáp ứng quy định về chỉ tiêu độ đồng đều khối lượng.

Cục Quản lý dược yêu cầu công ty Nghĩa Phong gửi thông báo thu hồi tới những nơi phân phối, sử dụng lô sản phẩm chưa đạt chất lượng trên và tiến hành thu hồi toàn bộ lô sản phẩm không đáp ứng quy định.

Cục Quản lý dược cũng đề nghị Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh giám sát việc thu hồi các sản phẩm bị đình chỉ lưu hành, kiểm tra công ty trên và xử lý vi phạm theo quy định.

Vũ Phương