Không mua thực phẩm đông lạnh có đá

09/02/2012 14:50 Theo Bee
Nếu bên trong túi thực phẩm có nước đá đông, chứng tỏ nước chảy ra từ chính loại thực phẩm đó, làm cho mùi vị và chất lượng thức ăn cũng sẽ bị biến đổi.

Tôi mua thực phẩm đông lạnh siêu thị nhưng thấy có nước ở trong đó. Xin hỏi, đó có phải dấu hiệu thực phẩm không tốt không? Như Mai (Thanh Hóa).


Theo ThS  Nguyễn Văn Chương, Công ty Cổ phần Thực phẩm Dinh dưỡng Minh Minh:
Những loại thực phẩm đông lạnh đã có nước đá đông dính vào giữa hai túi hoặc có nước đá đông bên trong của túi, dấu hiệu này chứng tỏ là thực phẩm đã được lấy ra ngoài sau đó tái đông lạnh và có thể bị mất phẩm chất.

Nếu bên trong túi thực phẩm có nước đá đông, chứng tỏ nước chảy ra từ chính loại thực phẩm đó, làm cho mùi vị và chất lượng thức ăn cũng sẽ bị biến đổi.

Vì thế, thấy thực phẩm có dấu hiệu trên bạn không nên mua.
Theo Bee