Kiểm tra phản ánh về kinh doanh giường dịch vụ tại bệnh viện công

23/08/2019 08:59 Nhật Minh
(GDVN) - Thủ tướng yêu cầu Bộ Y tế kiểm tra nội dung Báo phản ánh việc nhiều bệnh viện tận dụng tối đa diện tích để làm giường dịch vụ với nhiều mức giá.

Báo Thanh niên ngày 12/8/2019 có nội dung: Thực tế diễn ra ở nhiều bệnh viện công dẫn đến lo ngại phòng dịch vụ được "ưu ái" tăng cường trong khi giường phục vụ số đông người bệnh khó khăn thì bị thu hẹp. Nhiều bệnh viện tận dụng tối đa diện tích để làm giường dịch vụ với nhiều mức giá.

Về phản ánh trên, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Y tế rà soát quy định hiện hành, kiểm tra thực tế nội dung báo nêu để có văn bản chỉ đạo phù hợp đối với các bệnh viện công, nhất là các bệnh viện được giao quyền tự chủ hoàn toàn và tự chủ chi thường xuyên.

Nhật Minh