Những bước tiến vững chắc của Bảo hiểm Y tế Việt Nam

23/01/2020 15:19 Tùng Dương
GDVN- Năm 2019 là năm BHYT tiếp tục có bước tiến vững chắc với tỷ lệ bao phủ đạt 90% dân số, quyền lợi của người tham gia được mở rộng và bảo đảm.

Năm 2019 là năm Ngành BHXH chuẩn bị kết thúc Kế hoạch 05 năm (2016-2020) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 19/05/2016 của Thủ tướng Chính phủ về phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 và kế hoạch 05 năm (2016-2020) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Các mục tiêu, nhiệm vụ tại Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị về Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012-2020.

Toàn ngành quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, hướng tới Kỷ niệm 25 năm Ngày thành lập BHXH Việt Nam (16/02/1995-16/02/2020) và đã đạt được những kết quả quan trọng, trong đó có lĩnh vực BHYT.

Các mục tiêu, nhiệm vụ tại Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị về Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012-2020. Ảnh minh họa: Tùng Dương.

BHXH đã Việt Nam tích cực tham gia với các Bộ, ngành hoàn thiện, trình Chính phủ, Quốc hội, nhiều văn bản quan trọng liên quan đến lĩnh vực BHYT, như: Dự thảo Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi).

Các dự thảo Thông tư hướng dẫn về Danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với dịch vụ kỹ thuật thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia BHYT; thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh BHYT và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT; …

BHXH Việt Nam đã triển khai kịp thời các quy định mới đảm bảo quyền lợi và tạo thuận lợi tốt nhất cho người có thẻ BHYT khi KCB. Phối hợp với các bộ, ngành, đơn vị có liên quan thực hiện việc tin học hóa công tác KCB BHYT.

Một trong những kết quả nổi bật nhất trong thực hiện chính sách BHYT năm qua là chúng ta tiếp tục đạt được sự tăng trưởng về số người tham gia.

Đến hết năm 2019, tỷ lệ bao phủ BHYT đã đạt 90% dân số với trên 85,6 triệu người tham gia, vượt chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ giao. Quan trọng hơn là việc bảo đảm quyền lợi cho người tham gia BHYT luôn được thực hiện tốt.

Bằng việc ký hợp đồng với các cơ sở khám, chữa bệnh BHYT trong cả nước từ Trung ương đến địa phương, đã góp phần bảo đảm tốt việc khám, chữa bệnh cho người có thẻ BHYT.

Trong năm 2019, Ngành đã thực hiện chi khám chữa bệnh BHYT cho trên 186,9 triệu lượt người với kinh phí là hơn 100 nghìn tỷ đồng. Hàng ngàn người được quỹ chi trả chi phí khám, chữa bệnh lên tới hàng trăm triệu đồng, đặc biệt, có những bệnh nhân được quỹ chi trả với số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Giá dịch vụ y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc thay đổi

Năm 2019, Ngành BHXH đã phối hợp chặt chẽ với Ngành Y tế thực hiện tốt chính sách BHYT, kịp thời sửa đổi, bổ sung và triển khai các văn bản, quy định hướng dẫn thực hiện chính sách BHYT như: Thanh toán trực tiếp chi phí KCB BHYT.

Hướng dẫn thực hiện Thông tư 39/2018/TT-BYT thống nhất giá dịch vụ KCB BHYT và hướng dẫn thanh toán chi phí khám chữa bệnh; Xác định tổng mức và quyết toán chi phí KCB đa tuyến đến năm 2018.

Tổ chức, chỉ đạo điều hành dự toán năm 2020. Xây dựng, điều chỉnh dự toán chi khám bệnh, chữa bệnh BHYT năm 2021. Ảnh minh họa: Tùng Dương.

Tăng cường giải pháp kiểm soát thực hiện Dự toán KCB BHYT ngay từ đầu 2019; Đổi mã hưởng BHYT theo quy định của Nghị định 146/NĐ-CP đối với đối tượng mang mã CK, CB, KC.

Tổ chức thực hiện hợp đồng và quản lý danh mục cơ sở KCB trên Hệ thống giám định; Giải quyết quyền lợi BHYT khi người bệnh chuyển tuyến.

Thanh toán chi phí KCB BHYT khi người bệnh sử dụng dịch vụ theo yêu cầu; Thanh toán chi phí KCB BHYT theo giá DVYT; Thanh toán ngày điều trị nội trú ban ngày.

Chấn chỉnh công tác giám định thanh toán chi phí KCB BHYT; Trích chuyển chi phí chăm sóc sức khỏe ban đầu theo quy định tại Nghị định 146/2018/NĐ-CP;…

BHXH Việt Nam tiếp tục chỉ đạo BHXH các tỉnh, thành phố thực hiện mô hình, phương pháp thực hiện công tác giám định BHYT theo hướng tăng cường giám định điện tử trên hệ thống thông tin giám định BHYT. Chỉ đạo các cơ sở KCB BHYT cung cấp hồ sơ, tài liệu có liên quan để giám định và thanh quyết toán.

BHXH Việt Nam kịp thời hướng dẫn BHXH các tỉnh, thành phố thực hiện giao dự toán chi KCB BHYT năm 2019 ngay sau khi có Quyết định giao dự toán của Thủ tướng Chính phủ.

Đồng thời yêu cầu BHXH các tỉnh, thành phố chủ động báo cáo, tham mưu với cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương về tình hình quản lý thực hiện BHYT để phối hợp, hạn chế, khắc phục việc lạm dụng quỹ khám, chữa bệnh BHYT.

Đồng thời, đẩy mạnh việc kết nối liên thông dữ liệu với cơ sở KCB; hoàn thiện các quy tắc giám định trên Hệ thống thông tin Giám định BHYT; thực hiện giám định theo các chuyên đề đã được cảnh báo trên Hệ thống giám sát; phân tích đánh giá, kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm, lạm dụng, trục lợi quỹ khám, chữa bệnh BHYT.

Bảo đảm quyền lợi và tạo thuận lợi cho người tham gia BHYT; kiên quyết yêu cầu các cơ sở KCB phải kịp thời chuyển dữ liệu KCB về Cổng thông tin giám định.

Bên cạnh đó, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra; kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm, lạm dụng, trục lợi quỹ khám, chữa bệnh BHYT, bảo đảm quyền lợi và tạo thuận lợi cho người tham gia BHYT.

Một trong những kết quả nổi bật nhất trong thực hiện chính sách BHYT năm qua là chúng ta tiếp tục đạt được sự tăng trưởng về số người tham gia. Ảnh minh họa: Tùng Dương.

BHXH tập trung vào những nội dung quan trọng

Năm 2020, với mục tiêu triển khai thực hiện chính sách BHYT đạt kết quả tốt, đẩy nhanh lộ trình tiến tới BHYT toàn dân, đảm bảo quyền lợi người tham gia BHYT và nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng quỹ BHYT, BHXH Việt Nam sẽ triển khai toàn diện công tác thực hiện chính sách BHYT. Trong đó, tập trung chú ý một số nội dung:

Thứ nhất, phát triển đối tượng tham gia BHYT. Một trong những mục tiêu của Nghị quyết 21-NQ/TW được cụ thể hóa trong Luật BHYT là phải thực hiện toàn dân tham gia BHYT.

BHXH Việt Nam sẽ phối hợp với các Bộ, ngành chỉ đạo địa phương đẩy nhanh độ bao phủ, phấn đấu đạt chỉ tiêu của Thủ tướng Chính phủ giao theo Quyết định 1167/QĐ-TTg ngày 28/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh giao chỉ tiêu thực hiện BHYT giai đoạn 2016-2020.

Thứ hai, tích cực tham gia xây dựng, góp ý các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến BHYT theo tiến độ của Bộ Y tế và các Bộ, ngành có liên quan.

Thứ ba, thường xuyên chỉ đạo BHXH các tỉnh, thành phố tăng cường công tác thực hiện chính sách BHYT. Tăng cường kiểm tra chuyên sâu công tác thực hiện chính sách BHYT. Bám sát, theo dõi các tỉnh, thành phố có bội chi lớn và gia tăng chi phí KCB để có giải pháp kịp thời nhằm giảm bội chi quỹ BHYT.

Thứ tư, tổ chức, chỉ đạo điều hành dự toán năm 2020. Xây dựng, điều chỉnh dự toán chi khám bệnh, chữa bệnh BHYT năm 2021.

Thứ năm, tăng cường công tác thanh tra kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ giám định đối với BHXH các tỉnh, thành phố và các cơ sở KCB BHYT, kịp thời phát hiện và ngăn chặn các hình thức lạm dụng BHYT.

Thứ sáu, chỉ đạo BHXH các tỉnh, thành phố làm tốt các công tác, nhiệm vụ trọng tâm thực hiện chính sách BHYT năm 2020.

Năm 2019, gần 24 triệu thẻ BHYT, sổ/thẻ khám chữa bệnh miễn phí được phát tặng cho các đối tượng chính sách

Tổng Cục Thống kê cho biết, năm 2019, đời sống dân cư cả nước tiếp tục được cải thiện, công tác an sinh xã hội được quan tâm thực hiện, gần 24 triệu thẻ BHYT, sổ/thẻ khám chữa bệnh miễn phí được phát tặng cho các đối tượng chính sách trên địa bàn cả nước.

Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê, năm 2019, công tác an sinh xã hội được quan tâm thực hiện. Tổng các suất quà trao tặng cho các đối tượng chính sách, người có công, các đối tượng bảo trợ xã hội hơn 5,5 nghìn tỷ đồng, bao gồm 3,4 nghìn tỷ đồng quà thăm hỏi và hỗ trợ các đối tượng chính sách; 1,3 nghìn tỷ đồng hỗ trợ các hộ nghèo và gần 0,8 nghìn tỷ đồng cứu đói, cứu trợ xã hội khác.

Bên cạnh đó, đã có gần 24 triệu thẻ BHYT, sổ/thẻ khám chữa bệnh miễn phí được phát tặng cho các đối tượng chính sách trên địa bàn cả nước.

Đời sống dân cư cả nước tiếp tục được cải thiện. Ước tính thu nhập bình quân người/tháng đạt khoảng 4,2 triệu đồng, cao hơn mức 3,9 triệu đồng của năm 2018.

Tình trạng thiếu đói trong nông dân giảm mạnh, từ đầu năm 2019, các cấp, ngành, các tổ chức từ Trung ương đến địa phương đã hỗ trợ các hộ thiếu đói 3,9 nghìn tấn lương thực.

Tính đến hết năm 2019, cả nước có 68,5 nghìn lượt hộ thiếu đói, giảm 34,7% so với cùng kỳ năm trước, tương ứng với 278 nghìn lượt nhân khẩu thiếu đói, giảm 33,8%.

Chương trình xây dựng nông thôn mới trong năm qua có tác động tích cực, góp phần nâng cao đời sống nhân dân khu vực nông thôn, đẩy mạnh phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội khu vực nông thôn.

Hệ thống cơ sở vật chất văn hóa, trường học được đầu tư xây dựng mới, cải tạo đạt chuẩn, các chương trình hỗ trợ giống cây trồng cho sản xuất nông nghiệp, chính sách cho vay ưu đãi đối với hộ nghèo, cận nghèo…

Giúp người nông dân phát triển sản xuất, cải thiện đời sống. Tính đến cuối tháng 12/2019, cả nước có 4.806 xã (đạt 53,92%) và 111 huyện được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, vượt 3,92% so với mục tiêu giai đoạn 2010- 2020.

Tùng Dương