Những cặp song sinh dính liền kỳ lạ nhất thế giới

15/04/2012 18:17 Đất việt/Xinhua
(GDVN) - Nhiều cặp song sinh dính liền sẽ được tiến hành phẫu thuật để tách rời. Đây là những cặp song sinh vô cùng kỳ lạ khi chung bộ phận cơ thể. 


Nhiều các cặp song sinh dính liền sẽ được tiến hành phẫu thuật để tách rời. Tuy nhiên, vì lý do nào đó như 2 người cùng chung một cơ thể, chung bộ phận sinh dục, chung chi dưới…không thể trở thành 2 cơ thể độc lập. 


Các ca song sinh dính liền kiểu này không nhiều và khả năng sống sót rất thấp. Mặc dù vậy, trên thế giới đâu đó vẫn có phép màu khiến những con người thiếu may mắn sống, hoạt động và vui chơi như người bình thường.
Đất việt/Xinhua