Phó chủ tịch tỉnh Quảng Ninh phê bình Sở Giáo dục và Đào tạo vì lơ là chống dịch

05/11/2021 06:46 PHẠM LINH
GDVN- Lơ là trong công tác phòng chống dịch Covid-19, Sở Giáo dục và Đào tạo bị Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh phê bình.

Ngày 17/10/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã có Công văn số 7356/UBND-GD về việc tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn phòng chống dịch Covid-19 trong các cơ sở giáo dục và đào tạo.

Cụ thể, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo cơ sở giáo dục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong trường học.

Yêu cầu cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, sinh viên và những người ra vào trường học thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang khi đến trường, trong lớp học, trên đường từ trường về nhà và nơi công cộng để đảm bảo an toàn phòng chống dịch.

Tuy nhiên, sáng ngày 4/11, qua kiểm tra đột xuất của Ủy ban nhân dân tỉnh thông qua Trung tâm chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19, có nhiều giáo viên, học sinh trong trường không đeo khẩu trang trong lớp học, có nguy cơ mất an toàn trong phòng chống dịch bệnh.

Để nâng cao trách nhiệm của cơ quan quản lý giáo dục, người đứng đầu cơ sở giáo dục đào tạo trong thực hiện nghiêm các quy định phòng, chống dịch Covid-19, cùng ngày 4/11, bà Nguyễn Thị Hạnh – Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã ký công văn phê bình Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố cơ sở giáo dục đào tạo để xảy ra vi phạm hành chính trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Bên cạnh đó, công văn yêu cầu Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo hoàn thiện hồ sơ, xử phạt hành vi vi phạm hành chính trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định đối với người đứng đầu cơ sở giáo dục đào tạo nêu trên, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả thực hiện xử phạt trước ngày 8/11/2021.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cũng yêu cầu Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các cơ sở giáo dục thực hiện nghiêm các quy định phòng, chống dịch Covid-19.

PHẠM LINH