Quyền lợi của người tham gia Bảo hiểm y tế luôn được bảo đảm theo quy định

17/12/2020 13:29 Thu Giang
GDVN- Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã luôn nỗ lực triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm quản lý và sử dụng hiệu quả quỹ khám chữa bệnh Bảo hiểm y tế...

Thời gian qua, với trách nhiệm là cơ quan tổ chức thực hiện chính sách Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã nỗ lực không ngừng để việc thực thi pháp luật Bảo hiểm y tế đạt hiệu quả nhất; bảo đảm chính xác, kịp thời quyền lợi cho người tham gia Bảo hiểm y tế.

Trong đó, nhiều trường hợp không may bị tai nạn, ốm đau đã vượt qua được giai đoạn khó khăn khi có quỹ Bảo hiểm y tế chi trả các chi phí khám và điều trị bệnh, thậm chí có những người bệnh được chi trả chi phí khám chữa bệnh lên tới hàng tỷ đồng/01 đợt điều trị.

Tính đến ngày 16/12/2020, theo thống kê trên Hệ thống Thông tin giám định bảo hiểm y tế của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, đã có 159.103.739 lượt khám chữa bệnh Bảo hiểm y tế, với số tiền đề nghị quỹ Bảo hiểm y tế thanh toán trên 97.158 tỷ đồng.

Trong đó có: 81.342 bệnh nhân khám chữa bệnh Bảo hiểm y tế nội trú với chi phí KCB từ 100 - 500 triệu đồng/đợt điều trị nội trú; 705 bệnh nhân khám chữa bệnh Bảo hiểm y tế nội trú với chi phí khám chữa bện từ trên 500 triệu đồng - 1 tỷ đồng/đợt điều trị nội trú; 80 bệnh nhân khám chữa bệnh bảo hiểm y tế nội trú với chi phí khám chữa bệnh trên 1 tỷ đồng/đợt điều trị nội trú.

Cụ thể:

- Bệnh nhân có mã thẻ HC49191120XXXXX (địa chỉ tại Ấp Hòn Tre, Xã Tiên Hải, Thành Phố Hà Tiên, Tỉnh Kiên Giang), thẻ do Bảo hiểm xã hội tỉnh Kiên Giang phát hành, thuộc đối tượng do người lao động và chủ sử dụng lao động đóng.

Bệnh nhân này điều trị 02 đợt với chẩn đoán thiếu yếu tố VIII di truyền tại Bệnh viện Chợ Rẫy (Thành phố Hồ Chí Minh).

Đợt 1 (từ ngày 19/11/2019 - 17/01/2020), tổng chi phí điều trị của bệnh nhân là 7,95 tỷ đồng, tiền quỹ Bảo hiểm y tế thanh toán là 6,36 tỷ đồng, trong đó: chi phí lớn nhất là tiền thuốc 7,80 tỷ đồng, tiền xét nghiệm 22,91 triệu đồng...

Đợt 2 (từ ngày 07/05/2020 - 17/05/2020), tổng chi phí điều trị là 3,07 tỷ đồng, tiền quỹ Bảo hiểm y tế thanh toán là 3,07 tỷ đồng, trong đó chi phí lớn nhất là chi phí thuốc 3,06 tỷ đồng.

- Bệnh nhân có mã thẻ BT28383222XXXXX (địa chỉ tại xã An Bình Tây, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre), thẻ do Bảo hiểm xã hội tỉnh Bến Tre phát hành, thuộc đối tượng do ngân sách nhà nước đóng.

Từ ngày 22/12/2019 - 05/02/2020, bệnh nhân có 02 đợt điều trị với chẩn đoán thiếu yếu tố VIII di truyền tại Bệnh viện Chợ Rẫy (Thành phố Hồ Chí Minh), tổng chi phí điều trị 5,68 tỷ đồng, tiền quỹ Bảo hiểm y tế thanh toán là 5,68 tỷ đồng, trong đó: chi phí lớn nhất là tiền thuốc 5,63 tỷ đồng, tiền máu 13,4 triệu đồng...

- Bệnh nhân có mã thẻ BT28686216XXXXX (địa chỉ tại ấp Trung Trạch, xã Trung Thành, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long), thẻ do Bảo hiểm xã hội tỉnh Vĩnh Long phát hành, thuộc đối tượng do ngân sách nhà nước đóng. Bệnh nhân có 04 đợt điều trị bệnh với chẩn đoán thiếu yếu tố VIII di truyền tại Bệnh viện Chợ Rẫy (Thành phố Hồ Chí Minh).

Đợt 1 (từ ngày 26/11/2019 - 23/01/2020), tổng chi phí điều trị của bệnh nhân là 1,84 tỷ đồng, tiền quỹ Bảo hiểm y tế thanh toán là 1,84 tỷ đồng, trong đó: chi phí lớn nhất là tiền thuốc 1,82 tỷ đồng, tiền giường 13,14 triệu đồng...

Đợt 2 (từ ngày 02/02/2020 - 27/3/2020), tổng chi phí điều trị 1,91 tỷ đồng, tiền quỹ Bảo hiểm y tế thanh toán 1,91 tỷ đồng, trong đó: chi phí lớn nhất là chi phí thuốc 1,89 tỷ đồng, tiền giường 12,5 triệu đồng...

Đợt 3 (từ ngày 24/4/2020 - 27/4/2020), tổng chi phí điều trị là 3,49 tỷ đồng, tiền quỹ Bảo hiểm y tế thanh toán 3,49 tỷ đồng, trong đó: chi phí lớn nhất là chi phí thuốc 3,42 tỷ đồng, tiền giường 32,69 triệu đồng...

Đợt 4 (từ ngày 16/9/2020 - 30/10/2020), tổng chi phí điều trị 0,74 tỷ đồng, tiền quỹ Bảo hiểm y tế thanh toán 0,74 tỷ đồng, trong đó: chi phí lớn nhất là chi phí thuốc 0,72 tỷ đồng, tiền giường 10,66 triệu đồng...

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ được Chính phủ giao, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã luôn nỗ lực triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm quản lý và sử dụng hiệu quả quỹ khám chữa bệnh Bảo hiểm y tế với mục tiêu bảo đảm tốt nhất quyền lợi cho người tham gia Bảo hiểm y tế.

Thu Giang