Sự khác biệt giữa Chỉ thị 15, Chỉ thị 16 và Chỉ thị 19 của Thủ tướng Chính phủ

18/06/2021 10:45 Theo Báo Hà Nội Mới
GDVN- Chỉ thị 15, 16 và 19 đều là chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong những thời điểm khác nhau.

Sự khác biệt giữa 3 chỉ thị này được thể hiện ở những nội dung chính dưới đây:

.

Theo Báo Hà Nội Mới