Tích cực triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn thực phẩm

26/09/2018 06:09 Trúc Diệp
(GDVN) - Theo nội dung mới của Nghị định 115/2018/NĐ-CP các hành vi vi phạm được quy định chi tiết hơn với mức phạt cao hơn so với nghị định 178/2013/NĐ-CP.
Thứ trưởng Nguyễn Thanh Long phát biểu tại hội nghị.

Ngày 25/9/2018, Cục An toàn thực phẩm đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm và phổ biến, hướng dẫn Nghị định 115/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính Phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm và các văn bản quy phạm pháp luật mới tại tỉnh Vĩnh Phúc.

Dự hội nghị có ông Nguyễn Thanh Long - Thứ trưởng Bộ Y tế, ông Vũ Việt Văn - Phó chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc, lãnh đạo và cán bộ Cục An toàn thực phẩm, lãnh đạo và cán bộ Chi Cục An toàn vệ sinh thực phẩm các tỉnh miền Bắc cùng một số cơ quan thông tấn, báo chí địa phương.

Công tác giám sát an toàn thực phẩm liên tục được tăng cường.

Tại hội nghị, Lãnh đạo Cục An toàn thực phẩm, các Trưởng phòng chuyên môn đã phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới, phổ biến và hướng dẫn triển khai Nghị định 115/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính Phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm cho các cán bộ mạng lưới là các lãnh đạo Chi Cục An toàn vệ sinh thực phẩm các tỉnh miền Bắc.

Theo nội dung mới của Nghị định 115/2018/NĐ-CP các hành vi vi phạm được quy định chi tiết hơn với mức phạt cao hơn so với nghị định 178/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm trước đây.

Tại hội nghị, Cục An toàn thực phẩm đã hướng dẫn Thông tư 23/2018/TT-BYT ngày 14/9/2018 quy định việc thu hồi và xử lý thực phẩm không bảo đảm an toàn thực phẩm thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Y tế; Báo cáo kết quả thanh tra, kiểm tra về an toàn thực phẩm 9 tháng năm 2018 tại trung ương và địa phương.

Kết luận hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Thanh Long nhấn mạnh, để tiếp tục triển khai tốt công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trong thời gian tới, Bộ Y tế sẽ tiếp tục tích cực triển khai và chỉ đạo sát xao hơn nữa các đơn vị từ trương ương đến địa phương thống nhất cách triển khai nhằm tạo điều kiện thông thoáng tối đa cho doanh nghiệp cũng như thực hiện đúng chỉ đạo của Chính Phủ về cải cách thủ tục hành chính góp phần thúc đẩy sự phát triển của đất nước cũng như đảm bảo an sinh xã hội và sức khỏe cộng đồng.

Trúc Diệp