Video: Những việc bé nên và không nên làm để phòng chống dịch Covid-19

18/03/2020 08:02 Theo vov.vn
(GDVN) - Bộ Y tế và Tổ chức UNICEF xây video khuyến cáo những việc bé nên và không nên làm để phòng chống COVID-19.

Bộ Y tế và Tổ chức UNICEF vừa xây video Khuyến cáo những việc bé nên và không nên làm để phòng chống COVID-19.

Những việc bé nên và không nên làm để phòng chống dịch Covid-19.
Theo vov.vn